Προσεχή σεμινάρια Προσεχή Σεμινάρια

 1. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 2. Αθήνα14 Οκτωβρίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 3. Αθήνα, 20 & 21 Οκτωβρίου: Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στο LSVT LOUD
 4. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 5. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 6. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 7. Αλεξανδρούπολη, 2 Νοεμβρίου: Αυτισμός & ΔΕΠΥ: Συμπτωματολογία των διαταραχών - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 8. Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 9. Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 10. Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου: Αυτισμός: Βασικές Αρχές & Στρατηγικές Επικοινωνίας
 11. Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στην ανάγνωση
 12. Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στον γραπτό λόγο
 13. Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου: Mindful teaching for dyslexic learners
 14. Θεσσαλονίκη, 10 & 11 Νοεμβρίου: Πρακτικό σεμινάριο Δυσφαγίας Ενηλίκων
 15. Λεμεσός, 17 & 18 Νοεμβρίου: Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)
 16. Ρέθυμνο, 18 Νοεμβρίου: Αυτισμός: Βασικές Αρχές & Στρατηγικές Επικοινωνίας
 17. Πάτρα, 18 Νοεμβρίου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 18. Ιωάννινα, 24 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 19. Ιωάννινα, 24 Νοεμβρίου: Αυτισμός: Βασικές Αρχές & Στρατηγικές Επικοινωνίας
 20. Ιωάννινα, 25 Νοεμβρίου: Στόμα: Λειτουργίες & Ασκήσεις
 21. Ιωάννινα, 25 Νοεμβρίου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 22. Ιωάννινα, 25 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στην ανάγνωση
 23. Ιωάννινα, 25 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στον γραπτό λόγο
 24. Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 25. Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 26. Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 27. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Επιστημονική Ημερίδα για το ΠΑΙΔΙ: Φυσιολογική Ανάπτυξη - Αναπτυξιακές Δυσκολίες - Σχολική Ετοιμότητα
 28. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Εργαστήριο: Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης με Γονείς  για παιδιά που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου
 29. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Εργαστήριο: «Βήματα στις προσχολικές βαθμίδες»: Παρατήρηση - Αναγνώριση - Διερεύνηση δεξιοτήτων & δυσκολιών
 30. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Εργαστήριο: Η αξιολόγηση του πρώιμου παιδικού τραυλισμού
 31. Πάτρα, 9 Δεκεμβρίου: Στόμα: Λειτουργίες & Ασκήσεις
 32. Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου: Mindful teaching for dyslexic learners  ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  "Αντιμετώπισης των δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας" 
 33. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου: Α' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 34. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου: Β' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 35. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου: Γ' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 36. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου: Α' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 37. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου: Β' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 38. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου: Γ' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 39. Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου: Α' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 40. Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου: Β' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 41. Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου: Γ' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 42. Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου: Α' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 43. Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου: Β' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 44. Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου: Γ' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Μπορείτε να να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.