Προσεχή σεμινάρια Προσεχή Σεμινάρια

 1. Πάτρα, 24 Νοεμβρίου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 2. Πάτρα, 24 Νοεμβρίου: Αυτισμός: Πρώιμη ανίχνευση και αντιμετώπιση
 3. Πάτρα, 24 Νοεμβρίου: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 4. Πάτρα, 24 Νοεμβρίου: Μαθαίνοντας την ορθογραφία με τα χρώματα
 5. Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου: Φωνή & Οισοφαγική Ομιλία
 6. Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου: Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό Μαθητή με ΔΑΦ
 7. Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου: Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος & Νοητική Ανεπάρκεια
 8. Λάρισα, 30 ΝοεμβρίουΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 9. Βόλος, 1 Δεκεμβρίου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 10. Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 11. Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου: ΑΒΑ: Διδασκαλία και Γενίκευση Νέων Δεξιοτήτων στις ΔΑΔ
 12. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 13. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου: Φωνή & Οισοφαγική Ομιλία
 14. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου: Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό Μαθητή με ΔΑΦ
 15. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 16. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου: ΑΒΑ: Διδασκαλία και Γενίκευση Νέων Δεξιοτήτων στις ΔΑΔ

  ~2020~
 17. Αθήνα, 15 & 16 Φεβρουάριου 2020: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση & Αυτισμός
 18. Λεμεσός, 21 Φεβρουαρίου 2020: Παιδική Δυσαρθρία
 19. Λεμεσός, 22 Φεβρουαρίου 2020: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 20. Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2020: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 21. Λεμεσός, 22 Φεβρουαρίου 2020: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 22. Λεμεσός, 23 Φεβρουαρίου 2020: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 23. Λεμεσός, 23 Φεβρουαρίου 2020: Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό Μαθητή με ΔΑΦ
 24. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2020: Κοχλιακό Εμφύτευμα: Λογοθεραπευτική Παρέμβαση
 25. Αθήνα, 24-25-26 Απριλίου 2020: Πρακτική Εκπαίδευση στη Δομημένη Διδασκαλία TEACCH από το UNC
 26. Αθήνα, 10 & 11 Οκτωβρίου 2020: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD
 27. Λεμεσός, 17 & 18 Οκτωβρίου 2020: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.