Προσεχή σεμινάρια


 1. 24 Ιανουαρίου 2021: Κλάσματα, αριθμητικές παραστάσεις και εξισώσεις
 2. 24 Ιανουαρίου 2021: Τεχνικές ενίσχυσης του γραπτού λόγου
 3. 24 Ιανουαρίου 2021: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 4. 30 Ιανουαρίου 2021:  ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο: Οι βασικές αρχές της Σίτισης
 5. 30 & 31 Ιανουαρίου 2021: Πρακτική εκπαίδευση στο τεστ αξιολόγησης DTVP-3
 6. 20 Φεβρουαρίου 2021: Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Χαρακτηριστικά & Τεχνικές Παρέμβασης
 7. 20 Φεβρουαρίου 2021: Ανάγνωση: Αξιολόγηση & Τεχνικές παρέμβασης
 8. 21 Φεβρουαρίου 2021: Αυτισμός & ΔΕΠΥ: Συμπτωματολογία των διαταραχών - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 9. 21 Φεβρουαρίου 2021: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 10. 27 Φεβρουαρίου 2021: Ανάπτυξη αίσθησης αριθμού & κατανόηση του δεκαδικού συστήματος
 11. 27 Φεβρουαρίου 2021: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 12. 27 Φεβρουαρίου 2021ΔΩΡΕΑΝ εισαγωγικό σεμινάριο στο LSVT LOUD® & LSVT BIG®: Η θεραπευτική εφαρμογή τους σε Παιδιά και Ενήλικες
 13. 27 Φεβρουαρίου 2021Εισαγωγικό σεμινάριο TEACCH: Κατανοώντας τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού
 14. 28 Φεβρουαρίου 2021Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 15. 7 Μαρτίου 2021: Γραφοκινητικές δεξιότητες
 16. 7 Μαρτίου 2021: Τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου στην προσχολική ηλικία
 17. 21 Μαρτίου 2021: Επίλυση Προβλημάτων στα Μαθηματικά
 18. 21 Μαρτίου 2021: Δυσλεξία, ΔΕΠΥ & Προβλήματα Συμπεριφοράς
 19. 28 Μαρτίου 2021: The Flavors of Feeding and Taste Development
 20. 10 Απριλίου 2021: στόμα / αισθήσεις / κίνηση
 21. 17 & 18 Απριλίου 2021: Oral-motor transitions across the first year of life to eat textured foods
 22. 17 Απριλίου 2021: Νοητική Ανεπάρκεια: Διάγνωση - Αξιολόγηση - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 23. 17 Απριλίου 2021: Προετοιμάζοντας το παιδί για το σχολείο στις δεξιότητες γραφής
 24. 4 έως 7 Μαΐου 2021: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC
 25. 28-30 Μαΐου 2021: SOFFI: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 26. 12 & 13 Ιουνίου 2021: Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 27. 12 Ιουνίου 2021: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 28. 19 & 20 Ιουνίου 2021: Floortime: The Greenspan Approach
 29. 3 Ιουλίου 2021: Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.