Προσεχή σεμινάρια Προσεχή Σεμινάρια

 1. Θεσσαλονίκη, 7 & 8 Μαρτίου: Παιδιατρική Νευρομυϊκή Περίδεση
 2. Θεσσαλονίκη, 7 Μαρτίου: Κοχλιακό Εμφύτευμα: Λογοθεραπευτική Παρέμβαση
 3. Αθήνα, 7 Μαρτίου: Κλινικό σεμινάριο Δυσγραφίας
 4. Αθήνα, 8 Μαρτίου: Κοχλιακό Εμφύτευμα: Λογοθεραπευτική Παρέμβαση
 5. Πάτρα, 8 Μαρτίου: Κλινικό σεμινάριο Δυσγραφίας
 6. Ιωάννινα, 9 Μαρτίου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 7. Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου: Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)
 8. Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 9. Ιωάννινα, 28 Μαρτίου: Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠΥ & Γλωσσική Διαταραχή
 10. Ιωάννινα28 Μαρτίου: Τεχνικές ενίσχυσης του γραπτού λόγου
 11. Ιωάννινα28 Μαρτίου: Τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου
 12. Ιωάννινα28 Μαρτίου: Οργάνωση μελέτης παιδιού με ΔΕΠΥ
 13. Λευκωσία, 5 Απριλίου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 14. Λεμεσός, 5 Απριλίου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 15. Αθήνα, 24-25-26 Απριλίου: Πρακτική Εκπαίδευση στη Δομημένη Διδασκαλία TEACCH από το UNC
 16. Αθήνα, 25 Απριλίου: TEACCH: Κατανοώντας τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού
 17. Αθήνα, 26 Απριλίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 18. Αθήνα, 26 Απριλίου: Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)
 19. Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου: Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠΥ & Γλωσσική Διαταραχή
 20. Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου: Τεχνικές ενίσχυσης του γραπτού λόγου
 21. Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου: Τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου
 22. Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου: Οργάνωση μελέτης παιδιού με ΔΕΠΥ
 23. Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 24. Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 25. Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου: Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος & Νοητική Ανεπάρκεια
 26. Ηράκλειο, 10 Μαΐου: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 27. Καλαμάτα, 17 Μαΐου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 28. Καλαμάτα, 17 Μαΐου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 29. Ιωάννινα, 23 Μαΐου: Αυτισμός & ΔΕΠΥ: Συμπτωματολογία των διαταραχών - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 30. Ιωάννινα, 23 Μαΐου: Δυσλεξία & Μουσική Εκπαίδευση
 31. Πάτρα, 30 Μαΐου: Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠΥ & Γλωσσική Διαταραχή
 32. Πάτρα, 30 Μαΐου: Τεχνικές ενίσχυσης του γραπτού λόγου
 33. Πάτρα, 30 Μαΐου: Τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου
 34. Πάτρα, 30 Μαΐου: Οργάνωση μελέτης παιδιού με ΔΕΠΥ
 35. Πάτρα, 30 Μαΐου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 36. Πάτρα, 30 Μαΐου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 37. Πάτρα, 30 Μαΐου: Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)
 38. Λεμεσός, 30 & 31 Μαΐου: Παιδιατρική Νευρομυϊκή Περίδεση
 39. Ιωάννινα, 31 Μαΐου: Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)
 40. Αθήνα, 13 Ιουνίου: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 41. Αθήνα, 14 Ιουνίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 42. Αθήνα, 14 Ιουνίου: Αυτισμός: Πρώιμη ανίχνευση και αντιμετώπιση
 43. Αθήνα, 14 Ιουνίου: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 44. Αθήνα, 20 & 21 Ιουνίου: Παιδιατρική Νευρομυϊκή Περίδεση
 45. Αθήνα, 27 & 28 Ιουνίου: Floortime: The Greenspan Approach
 46. Αθήνα, 10 & 11 Οκτωβρίου: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD
 47. Λεμεσός, 17 & 18 Οκτωβρίου: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD

Η λίστα με τα σεμινάρια του πρώτου εξαμήνου του 2020 θα ανανεώνεται.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.