Προσεχή σεμινάρια


 1. 22 Μαΐου 2022: Τεχνικές ενίσχυσης του γραπτού λόγου
 2. 22 Μαΐου 2022: MathPro-S Test: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο σταθμισμένο εργαλείο για τις μαθηματικές δεξιότητες [συνδιοργάνωση με τον ΣΑΤΕΑ]
 3. 28 Μαΐου 2022: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 4. 28 Μαΐου 2022: Παιδικό ιχνογράφημα
 5. 29 Μαΐου 2022: Γραφοκινητικές δεξιότητες
 6. 29 Μαΐου 2022: Ανάγνωση: Αξιολόγηση & Τεχνικές παρέμβασης
 7. Ιουνίου 2022: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 8. 25 & 26 Ιουνίου 2022: Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 9. 25 & 26 Ιουνίου 2022: Floortime: The Greenspan Approach
 10. 16 & 17 Ιουλίου 2022: Πιστοποίηση στη Μέθοδο Greenspan Floortime Approach®
 11. 16 Ιουλίου 2022: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 12. 16 Ιουλίου 2022: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 13. 16 Ιουλίου 2022: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 14. 22 & 23 Οκτωβρίου 2022: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση & Αυτισμός
 15. 12 & 13 Νοεμβρίου 2022: LSVT BIG: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 16. 3 έως 6 Ιανουαρίου 2023: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC

Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.