Προσεχή σεμινάρια


 1. 10 Οκτωβρίου 2020Τεχνικές ενίσχυσης του γραπτού λόγου
 2. 10 Οκτωβρίου 2020Τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου στην προσχολική ηλικία
 3. 10 Οκτωβρίου 2020στόμα / αισθήσεις / κίνηση
 4. 17 & 18 Οκτωβρίου 2020: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση & Αυτισμός
 5. 17 & 18 Οκτωβρίου 2020Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 6. 17 Οκτωβρίου 2020Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 7. 18 Οκτωβρίου 2020Τεχνικές για την πρόσθεση και την αφαίρεση
 8. 23-25 Οκτωβρίου 2020: SOFFI: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 9. 24 Οκτωβρίου 2020: LSVT LOUD: Εφαρμογή στον παιδιατρικό πληθυσμό
 10. 8 Νοεμβρίου 2020Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 11. 8 Νοεμβρίου 2020: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 12. 8 Νοεμβρίου 2020: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 13. 14 Νοεμβρίου 2020Ανάγνωση: Αξιολόγηση & Τεχνικές παρέμβασης
 14. 14 Νοεμβρίου 2020Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Χαρακτηριστικά & Τεχνικές Παρέμβασης
 15. 14 & 15 Νοεμβρίου 2020: Floortime: The Greenspan Approach
 16. 28 Νοεμβρίου 2020Τεχνικές για τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση
 17. 28 Νοεμβρίου 2020Γραφοκινητικές δεξιότητες
 18. 28 Νοεμβρίου 2020Νοητική Ανεπάρκεια: Διάγνωση - Αξιολόγηση - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 19. 5 & 6 Δεκεμβρίου 2020: Πρακτική εκπαίδευση στο τεστ αξιολόγησης DTVP-2
 20. 12 & 13 Δεκεμβρίου 2020Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ABA)
 21. 12 Δεκεμβρίου 2020Εισαγωγή στην Άλγεβρα
 22. 13 Δεκεμβρίου 2020Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
 23. 24 Ιανουαρίου 2021: Κλάσματα, αριθμητικές παραστάσεις και εξισώσεις
 24. 24 Ιανουαρίου 2021: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 25. 27 Φεβρουαρίου 2021: Ανάπτυξη αίσθησης αριθμού & κατανόηση του δεκαδικού συστήματος
 26. 27 Φεβρουαρίου 2021TEACCH: Κατανοώντας τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού
 27. 21 Μαρτίου 2021: Επίλυση Προβλημάτων στα Μαθηματικά 1. Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2020: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 2. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2020: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 3. Λεμεσός, 31 Ιανουαρίου 2021: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 4. Αθήνα, 8 & 9 Μαΐου 2021: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD


Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.