Προσεχή σεμινάρια


 1. 29 Ιανουαρίου 2022: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 2. 29 Ιανουαρίου 2022: Τεχνικές για την πρόσθεση και την αφαίρεση
 3. 29 Ιανουαρίου 2022: Νοητική Ανεπάρκεια: Διάγνωση - Αξιολόγηση - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 4. 30 Ιανουαρίου 2022Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
 5. 26 & 27 Φεβρουαρίου 2022: Πρακτική εκπαίδευση στο τεστ αξιολόγησης DTVP-3
 6. 27 Φεβρουαρίου 2022: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 7. 12 Μαρτίου 2022: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 8. 20 Μαρτίου 2022: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 9. 20 Μαρτίου 2022: Η εκμάθηση της Μουσικής Ανάγνωσης σε μαθητές με μαθησιακές -και μη- δυσκολίες
 10. 20 Μαρτίου 2022: Παιδικό ιχνογράφημα
 11. 20 Μαρτίου 2022: Κινητικές Διαταραχές: Αντιμετώπιση των προβλημάτων επικοινωνίας και κατάποσης
 12. 3 Απριλίου 2022: Τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου στην προσχολική ηλικία
 13. 3 Απριλίου 2022: Γραφοκινητικές δεξιότητες
 14. 3 Απριλίου 2022: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 15. 8 έως 10 Απριλίου 2022: SOFFI: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 16. 10 Απριλίου 2022: Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
 17. 26 έως 29 Απριλίου 2022: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC
 18. 14 & 15 Μαΐου 2022: SOCIAL STORIES™ 10.3 | Σεμινάριο Κοινωνικών Ιστοριών με την Carol Gray
 19. 22 Μαΐου 2022: Κλινικές Προσεγγίσεις Λογοθεραπείας | Ημερίδα Κλινικής Εκπαίδευσης + Βιβλίο για Λογοθεραπευτές
 20. 25 & 26 Ιουνίου 2022: Floortime: The Greenspan Approach
 21. 9 & 10 Ιουλίου 2022: Πιστοποίηση στη Μέθοδο Greenspan Floortime Approach®

Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.