Προσεχή σεμινάρια


 1. 18 & 19 Δεκεμβρίου 2021: Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 2. 18 Δεκεμβρίου 2021: Προετοιμάζοντας το παιδί για το σχολείο στις δεξιότητες γραφής
 3. 19 Δεκεμβρίου 2021: Δυσπραξία: Λογοθεραπευτική παρέμβαση
 4. 19 Δεκεμβρίου 2021: Σεμινάριο ανατροφοδότησης για το MathPro-S Test [δωρεάν]
 5. 4 έως 7 Ιανουαρίου 2022: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC
 6. 5 Ιανουαρίου 2022: Παιδικό ιχνογράφημα
 7. 9 Ιανουαρίου 2022Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο σταθμισμένο εργαλείο MathPro-S Test
 8. 9 Ιανουαρίου 2022Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
 9. 29 Ιανουαρίου 2022: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 10. 29 Ιανουαρίου 2022: Τεχνικές για την πρόσθεση και την αφαίρεση
 11. 29 Ιανουαρίου 2022: Νοητική Ανεπάρκεια: Διάγνωση - Αξιολόγηση - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 12. 26 & 27 Φεβρουαρίου 2022: Πρακτική εκπαίδευση στο τεστ αξιολόγησης DTVP-3
 13. 20 Μαρτίου 2022: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 14. 8 έως 10 Απριλίου 2022: SOFFI: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 15. 10 Απριλίου 2022: Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
 16. 14 & 15 Μαΐου 2022: SOCIAL STORIES™ 10.3 | Σεμινάριο Κοινωνικών Ιστοριών με την Carol Gray

Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.