Προσεχή σεμινάρια


 1. 17 & 18 Απριλίου 2021: Σίτιση με στερεά τροφή: Στοματοκινητικές μεταβάσεις κατά το πρώτο έτος της ζωής του παιδιού
 2. 24 έως 26 Απριλίου 2021: SOCIAL STORIES™ 10.2 | Κοινωνικές Ιστορίες: Περιγράφοντας τη ζωή  [οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί]
 3. 4 έως 7 Μαΐου 2021: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC [οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί]
 4. 22 Μαΐου 2021: Μαθαίνοντας την ορθογραφία με τα χρώματα
 5. 22 Μαΐου 2021: MathPro: Μαθηματικά με βάση το προφίλ του μαθητή
 6. 28 έως 30 Μαΐου 2021: SOFFI: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 7. 29 & 30 Μαΐου 2021: ABA: Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς
 8. 30 Μαΐου 2021:  Προετοιμάζοντας το παιδί για το σχολείο στις δεξιότητες γραφής
 9. 30 Μαΐου 2021: Αυτισμός: Δουλεύοντας με το παιδί και τον έφηβο
 10. 12 & 13 Ιουνίου 2021: Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 11. 12 Ιουνίου 2021: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 12. 26 & 27 Ιουνίου 2021: Floortime: The Greenspan Approach
 13. 3 Ιουλίου 2021: Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
 14. 3 & 4 Ιουλίου 2021: Πρακτική εκπαίδευση στο τεστ αξιολόγησης DTVP-3
 15. 3, 4 & 10 Ιουλίου 2021: SOCIAL STORIES™ 10.2 | Κοινωνικές Ιστορίες: Περιγράφοντας τη ζωή
 16. 4 Ιουλίου 2021: Δυσπραξία: Λογοθεραπευτική παρέμβαση
 17. 30 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2021: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC
 18. 5 έως 7 Νοεμβρίου 2021: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD


 1. Αθήνα, Φθινόπωρο 2021: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 2. Θεσσαλονίκη, Φθινόπωρο 2021: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 3. Λεμεσός, Φθινόπωρο 2021: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA


Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.