Προσεχή σεμινάρια 1. 30 Σεπτεμβρίου 2023: FREE! Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας | Εφαρμογή LSVT LOUD® σε παιδιά
 2. 30 Σεπτεμβρίου 2023: FREE! Σίτιση: Κατανοώντας την πολυπλοκότητά της
 3. Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2023: ABA: Εκπαίδευση 40 ωρών Κλινική Εποπτεία
 4. Οκτωβρίου 2023: Τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου στην προσχολική ηλικία
 5. Οκτωβρίου 2023: Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Χαρακτηριστικά & Τεχνικές Παρέμβασης
 6. 7 Οκτωβρίου 2023: Φωνολογική Επίγνωση
 7. 7 Οκτωβρίου 2023: MathPro-S Test: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο σταθμισμένο εργαλείο για τις μαθηματικές δεξιότητες
 8. 8 Οκτωβρίου 2023Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 9. 21 & 22 Οκτωβρίου 2023: Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ABA)
 10. 22 Οκτωβρίου 2023: Μαθαίνοντας την ορθογραφία με τα χρώματα
 11. 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023: LSVT LOUD: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 12. 4 Νοεμβρίου 2023: Ανάγνωση: Αξιολόγηση & Τεχνικές παρέμβασης
 13. 4 Νοεμβρίου 2023: Τεχνικές ενίσχυσης του γραπτού λόγου
 14. 5 Νοεμβρίου 2023: Phoneme Touch and Say: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 15. 12 Νοεμβρίου 2023: Γραφοκινητικές δεξιότητες
 16. 12 Νοεμβρίου 2023: Παιδικό ιχνογράφημα
 17. 19 Νοεμβρίου 2023: Δρ. Tony Attwood: Σεμινάριο για τον Αυτισμό και το Σύνδρομο Asperger
 18. 19 Νοεμβρίου 2023: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 19. 25 Νοεμβρίου 2023: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 20. 25 Νοεμβρίου 2023: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 21. 3 Δεκεμβρίου 2023: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 22. 3 Δεκεμβρίου 2023: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 23. 9 & 10 Δεκεμβρίου 2023: Floortime: The Greenspan Approach
 24. 16 & 17 Δεκεμβρίου 2023: Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 25. 16 Δεκεμβρίου 2023: Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
 26. 16 Δεκεμβρίου 2023: Πρακτική εκπαίδευση στο τεστ αξιολόγησης DTVP-3
 27. 2 έως 5 Ιανουαρίου 2024: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC
 28. 3 & 4 Φεβρουαρίου 2024: FOODtime: Βασισμένο στις Προσεγγίσεις Floortime και SOS 1. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λεμεσός:
  Παιδική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στην παιδική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 2. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λεμεσός:
  Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 3. Αθήνα, 2-3 Δεκεμβρίου 2023: 
  ΝΕΟ! LSVT BIG: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 4. Αθήνα, 18-21 Ιανουαρίου 2024:
  SOS Approach to Feeding (επιλεκτική ή προβληματική σίτιση)
 5. Αθήνα, 19-21 Ιανουαρίου 2024:
  CO-OP Approach: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση
 6. Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2024:
  Πρακτική εκπαίδευση στο Test Aξιολόγησης Movement ABC-2
 7. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2024:
  Σωστή χρήση της αναπνοής σε διαταραχές φώνησης και τραυλισμού


Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.