Προσεχή σεμινάρια Προσεχή Σεμινάρια

  1. Θεσσαλονίκη, 16 & 17 Φεβρουαρίου 2019: Πρακτική εκπαίδευση στο Test Aξιολόγησης Movement ABC-2
  2. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2019: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
  3. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2019: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
  4. Αθήνα24 Φεβρουαρίου 2019: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
  5. Αθήνα, 2 & 3 Μαρτίου 2019: Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)
  6. Αθήνα, 3 Μαρτίου 2019: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση


Η λίστα με τα προσεχή σεμινάρια του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου ανανεώνεται. 
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.