Προσεχή σεμινάρια


 1. Οκτωβρίου 2022: Μαθαίνοντας την ορθογραφία με τα χρώματα
 2. 16 Οκτωβρίου 2022: Τεχνικές ενίσχυσης του γραπτού λόγου
 3. 16 Οκτωβρίου 2022: Ανάγνωση: Αξιολόγηση & Τεχνικές παρέμβασης
 4. 16 Οκτωβρίου 2022: Αυτισμός: Παιδί & Έφηβος
 5. 22 Οκτωβρίου 2022: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 6. 22 & 23 Οκτωβρίου 2022: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση & Αυτισμός
 7. 23 Οκτωβρίου 2022: Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
 8. Νοέμβριος 2022 - Ιανουάριος 2023: ΝΕΟ! ABA: Κύκλος Εκπαίδευσης με Κλινική Εποπτεία
 9. 5 & 6 Νοεμβρίου 2022: Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ABA)
 10. 5 Νοεμβρίου 2022: ΝΕΟ!  Προλαβαίνοντας τις δυσκολίες στα Μαθηματικά | Εκπαίδευση + Βιβλίο + Εποπτικό υλικό
 11. 6 Νοεμβρίου 2022: ΝΕΟ!  Πολλαπλασιάζω και διαιρώ με τον τρόπο που με βολεύει | Εκπαίδευση + Βιβλίο + Εποπτικό υλικό
 12. 6 Νοεμβρίου 2022: Παιδικό ιχνογράφημα
 13. 12 & 13 Νοεμβρίου 2022: ΝΕΟ! LSVT BIG: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 14. 10 & 11 Δεκεμβρίου 2022: Floortime: The Greenspan Approach
 15. 11 Δεκεμβρίου 2022Phoneme Touch and Say: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 16. 17 & 18 Δεκεμβρίου 2022: Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 17. 17 Δεκεμβρίου 2022: Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
 18. 18 Δεκεμβρίου 2022: Γραφοκινητικές δεξιότητες
 19. 3 έως 6 Ιανουαρίου 2023: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC
 20. 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023: LSVT LOUD: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.