Προσεχή σεμινάρια


 1. 8 Νοεμβρίου 2020Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 2. 8 Νοεμβρίου 2020: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 3. 8 Νοεμβρίου 2020: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 4. 14 Νοεμβρίου 2020Ανάγνωση: Αξιολόγηση & Τεχνικές παρέμβασης
 5. 14 Νοεμβρίου 2020Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Χαρακτηριστικά & Τεχνικές Παρέμβασης
 6. 14 & 15 Νοεμβρίου 2020: Floortime: The Greenspan Approach
 7. 28 Νοεμβρίου 2020Τεχνικές για τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση
 8. 28 Νοεμβρίου 2020Γραφοκινητικές δεξιότητες
 9. 28 Νοεμβρίου 2020Νοητική Ανεπάρκεια: Διάγνωση - Αξιολόγηση - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 10. 29 Νοεμβρίου 2020Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 11. 5 & 6 Δεκεμβρίου 2020: Πρακτική εκπαίδευση στο τεστ αξιολόγησης DTVP-2
 12. 12 & 13 Δεκεμβρίου 2020Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ABA)
 13. 12 Δεκεμβρίου 2020Εισαγωγή στην Άλγεβρα
 14. 13 Δεκεμβρίου 2020Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
 15. 24 Ιανουαρίου 2021: Κλάσματα, αριθμητικές παραστάσεις και εξισώσεις
 16. 24 Ιανουαρίου 2021: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 17. 27 Φεβρουαρίου 2021: Ανάπτυξη αίσθησης αριθμού & κατανόηση του δεκαδικού συστήματος
 18. 27 Φεβρουαρίου 2021TEACCH: Κατανοώντας τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού
 19. 21 Μαρτίου 2021: Επίλυση Προβλημάτων στα Μαθηματικά
 20. 17 & 18 Απριλίου 2021: Navigating oral-motor transitions across the first year of life to eat textured foods
 21. 28-30 Μαΐου 2021: SOFFI: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση 1. Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2020: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 2. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2020: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 3. Λεμεσός, 31 Ιανουαρίου 2021: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 4. Αθήνα, 8 & 9 Μαΐου 2021: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD


Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.