Προσεχή σεμινάρια


  1. 26 Ιουνίου 2021: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο σταθμισμένο εργαλείο MathPro-S Test
  2. 26 & 27 Ιουνίου 2021: Floortime: The Greenspan Approach
  3. 3 Ιουλίου 2021: Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
  4. 3 & 4 Ιουλίου 2021: Πρακτική εκπαίδευση στο τεστ αξιολόγησης DTVP-3
  5. 3, 4 & 10 Ιουλίου 2021: SOCIAL STORIES™ 10.2 | Κοινωνικές Ιστορίες: Περιγράφοντας τη ζωή
  6. 4 Ιουλίου 2021: Δυσπραξία: Λογοθεραπευτική παρέμβαση
  7. 30 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2021: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC [οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί]
  8. 5 έως 7 Νοεμβρίου 2021: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD
  9. 4 έως 7 Ιανουαρίου 2022: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC
Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.