Προσεχή σεμινάρια Προσεχή Σεμινάρια

 1. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 2. Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 3. Αθήνα24 Φεβρουαρίου: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 4. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 5. Πάτρα, 1 Μαρτίου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές Διαταραχές - Αποκατάσταση των συριστικών φωνημάτων (δωρεάν)
 6. Αθήνα, 2 & 3 Μαρτίου: Πρακτικό σεμινάριο Δυσφαγίας Ενηλίκων
 7. Αθήνα, 2 & 3 Μαρτίου: Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)
 8. Αθήνα, 2 Μαρτίου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 9. Αθήνα, 2 Μαρτίου: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 10. *** επόμενες ενότητες: · 17/03/19 · 31/03/19 · 14/04/19 ***
 11. Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 12. Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 13. Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου: Αυτισμός: Βασικές Αρχές & Στρατηγικές Επικοινωνίας
 14. Θεσσαλονίκη, 30 & 31 Μαρτίου: Πρακτική εκπαίδευση στο Test Aξιολόγησης Movement ABC-2
 15. Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου: Δυσγραφία. Προγραφικές και γραφοκινητικές δεξιότητες
 16. Ρέθυμνο, 31 Μαρτίου: Αυτισμός: Βασικές Αρχές & Στρατηγικές Επικοινωνίας
 17. Ιωάννινα, 5 Απριλίου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές Διαταραχές - Αποκατάσταση των συριστικών φωνημάτων (δωρεάν)
 18. Λάρισα, 6 Απριλίου: Αυτισμός & ΔΕΠΥ: Συμπτωματολογία των διαταραχών - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 19. Βόλος, 7 Απριλίου: Αυτισμός & ΔΕΠΥ: Συμπτωματολογία των διαταραχών - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 20. Λεμεσός (Κύπρος), 13 Απριλίου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 21. Λεμεσός (Κύπρος), 13 Απριλίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 22. Θεσσαλονίκη, 13 & 14 Απριλίου: Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 23. Αθήνα, 3-4-5 Μαΐου: Δομημένη Εκπαίδευση TEACCH
 24. Θεσσαλονίκη, 7-8-9 Μαΐου: Δομημένη Εκπαίδευση TEACCH
 25. Πάτρα, 18 Μαΐου: Μαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 26. Πάτρα, 18 Μαΐου: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 27. Πάτρα, 18 Μαΐου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 28. Ιωάννινα, 19 Μαΐου: Μαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 29. Ιωάννινα, 19 Μαΐου: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 30. Ιωάννινα, 19 Μαΐου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 31. Κομοτηνή, 24 Μαΐου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 32. Κομοτηνή, 24 Μαΐου: Μαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 33. Αλεξανδρούπολη, 25 Μαΐου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 34. Αλεξανδρούπολη, 25 Μαΐου: Μαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 35. Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 36. Θεσσαλονίκη26 Μαΐου: Μαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 37. Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 38. Θεσσαλονίκη, 22 & 23 Ιουνίου 2019: Flootime: The Greenspan Approach
 39. Λεμεσός (Κύπρος), 29 ΙουνίουΒρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 40. Λεμεσός (Κύπρος)30 Ιουνίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 41. Αθήνα, 5 & 6 Οκτωβρίου 2019: Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στο LSVT LOUD
 42. Αθήνα, 19 & 20 Οκτωβρίου 2019: Flootime: The Greenspan Approach

  ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  "Αντιμετώπισης των δυσκολιών των Μαθηματικών και τη
  ς Δυσαριθμησίας"

Η λίστα με τα προσεχή σεμινάρια του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου ανανεώνεται. 
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.