Προσεχή σεμινάρια


 1. Δεκέμβριος 2022 - Ιανουάριος 2023: ΝΕΟ! ABA: Κύκλος Εκπαίδευσης με Κλινική Εποπτεία
 2. 3 & 4 Δεκεμβρίου 2022Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ABA)
 3. 10 & 11 Δεκεμβρίου 2022: Floortime: The Greenspan Approach
 4. 11 Δεκεμβρίου 2022Phoneme Touch and Say: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 5. 17 & 18 Δεκεμβρίου 2022: Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 6. 17 Δεκεμβρίου 2022: Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
 7. 17 Δεκεμβρίου 2022: ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο ανατροφοδότησης για το MathPro-S Test
 8. 18 Δεκεμβρίου 2022: Γραφοκινητικές δεξιότητες
 9. 3 έως 6 Ιανουαρίου 2023: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC
 10. 14 Ιανουαρίου 2023: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 11. 14 Ιανουαρίου 2023: Παιδικό ιχνογράφημα
 12. 4 Φεβρουαρίου 2023: MathPro-S Test: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο σταθμισμένο εργαλείο για τις μαθηματικές δεξιότητες
 13. 18 & 19 Φεβρουαρίου 2023: ΝΕΟ! Αφασία: Λογοθεραπευτική εκτίμηση - Παρέμβαση & Αποκατάσταση
 14. 19 Φεβρουαρίου 2023: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 15. 12 Μαρτίου 2023: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 16. 29 & 30 Απριλίου 2023: SOCIAL STORIES™ 10.3 | Σεμινάριο Κοινωνικών Ιστοριών με την Carol Gray
 17. 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023: LSVT LOUD: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 18. Φθινόπωρο 2023: ΝΕΟ! LSVT BIG: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.