Προσεχή σεμινάρια Προσεχή Σεμινάρια


~2020~
 1. Αθήνα, 15 & 16 Φεβρουάριου: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση & Αυτισμός
 2. Λεμεσός, 21 Φεβρουαρίου: Παιδική Δυσαρθρία
 3. Λεμεσός, 22 Φεβρουαρίου: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 4. Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 5. Λεμεσός, 22 Φεβρουαρίου: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 6. Λεμεσός, 23 Φεβρουαρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 7. Λεμεσός, 23 Φεβρουαρίου: Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό Μαθητή με ΔΑΦ
 8. Θεσσαλονίκη, 7 & 8 Μαρτίου: Παιδιατρική Νευρομυϊκή Περίδεση
 9. Αθήνα, 8 Μαρτίου: Κοχλιακό Εμφύτευμα: Λογοθεραπευτική Παρέμβαση
 10. Αθήνα, 24-25-26 Απριλίου: Πρακτική Εκπαίδευση στη Δομημένη Διδασκαλία TEACCH από το UNC
 11. Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 12. Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 13. Λεμεσός, 30 & 31 Μαΐου: Παιδιατρική Νευρομυϊκή Περίδεση
 14. Αθήνα, 13 Ιουνίου: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 15. Αθήνα, 14 Ιουνίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 16. Αθήνα, 20 & 21 Ιουνίου: Παιδιατρική Νευρομυϊκή Περίδεση
 17. Αθήνα, 10 & 11 Οκτωβρίου: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD
 18. Λεμεσός, 17 & 18 Οκτωβρίου: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD


Η λίστα με τα σεμινάρια του πρώτου εξαμήνου του 2020 θα ανανεώνεται.
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.