Προσεχή σεμινάρια Προσεχή Σεμινάρια

 1. Αθήνα, 3-4-5 Μαΐου: Δομημένη Εκπαίδευση TEACCH
 2. Αθήνα, 4 Μαΐου: TEACCH: Κατανοώντας τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού
 3. Αθήνα, 5 Μαΐου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 4. Θεσσαλονίκη, 12 Μαΐου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 5. Πάτρα, 18 Μαΐου: Μαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 6. Πάτρα, 18 Μαΐου: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 7. Πάτρα, 18 Μαΐου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 8. Ιωάννινα, 19 Μαΐου: Μαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 9. Ιωάννινα, 19 Μαΐου: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 10. Ιωάννινα, 19 Μαΐου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 11. Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 12. Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 13. Αλεξανδρούπολη, 8 Ιουνίου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 14. Αλεξανδρούπολη8 ΙουνίουΜαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 15. Κομοτηνή, 9 ΙουνίουΜαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 16. Κομοτηνή, 9 ΙουνίουΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 17. Θεσσαλονίκη9 ΙουνίουΜαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 18. Θεσσαλονίκη, 22 & 23 Ιουνίου: Flootime: The Greenspan Approach
 19. Θεσσαλονίκη, 22 & 23 Ιουνίου: Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 20. Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου: Αυτισμός & ΔΕΠΥ και η μέθοδος Floortime
 21. Λεμεσός (Κύπρος), 29 ΙουνίουΒρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 22. Λεμεσός (Κύπρος)30 Ιουνίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 23. Αθήνα, 5 & 6 Οκτωβρίου: Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στο LSVT LOUD
 24. Αθήνα, 19 & 20 Οκτωβρίου: Flootime: The Greenspan Approach
 25. Αθήνα, 19 Οκτωβρίου: Αυτισμός & ΔΕΠΥ και η μέθοδος Floortime

Η λίστα με τα προσεχή σεμινάρια του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου ανανεώνεται. 
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.