Προσεχή σεμινάρια Προσεχή Σεμινάρια

 1. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου: Παιδική Δυσαρθρία
 2. Αθήνα, 19 & 20 Οκτωβρίου: Flootime: The Greenspan Approach
 3. Αθήνα, 19 Οκτωβρίου: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 4. Αθήνα, 19 ΟκτωβρίουΑρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 5. Αθήνα, 19 Οκτωβρίου: Αυτισμός & ΔΕΠΥ: Συμπτωματολογία των διαταραχών - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 6. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 7. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου: Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)
 8. Λεμεσός, 26 Οκτωβρίου: Φωνή & Οισοφαγική Ομιλία
 9. Λεμεσός, 26 & 27 Οκτωβρίου: Flootime: The Greenspan Approach
 10. Λευκωσία, 26 Οκτωβρίου: Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)
 11. Λευκωσία, 26 Οκτωβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες, ΔΕΠΥ & Προβλήματα Συμπεριφοράς
 12. Λεμεσός, 27 Οκτωβρίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 13. Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου: Μαθαίνοντας την ορθογραφία με τα χρώματα
 14. Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 15. Θεσσαλονίκη,  9 Νοεμβρίου: Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)
 16. Ιωάννινα, 10 Νοεμβρίου: Φωνή & Οισοφαγική Ομιλία
 17. Ιωάννινα, 10 ΝοεμβρίουΑρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 18. Ιωάννινα, 10 ΝοεμβρίουΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 19. Ιωάννινα, 10 Νοεμβρίου: Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)
 20. Βόλος, 16 ΝοεμβρίουΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 21. Λάρισα, 16 ΝοεμβρίουΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 22. Πάτρα, 24 ΝοεμβρίουΑρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 23. Πάτρα, 24 Νοεμβρίου: Αυτισμός: Πρώιμη ανίχνευση και αντιμετώπιση
 24. Πάτρα, 24 Νοεμβρίου: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 25. Πάτρα, 24 Νοεμβρίου: Μαθαίνοντας την ορθογραφία με τα χρώματα
 26. Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου: Φωνή & Οισοφαγική Ομιλία
 27. Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου: Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό Μαθητή με ΔΑΦ
 28. Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου: Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος & Νοητική Ανεπάρκεια
 29. Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 30. Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου: ΑΒΑ: Διδασκαλία και Γενίκευση Νέων Δεξιοτήτων στις ΔΑΔ
 31. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 32. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου: Φωνή & Οισοφαγική Ομιλία
 33. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου: Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό Μαθητή με ΔΑΦ
 34. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 35. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου: ΑΒΑ: Διδασκαλία και Γενίκευση Νέων Δεξιοτήτων στις ΔΑΔ
 36. Λεμεσός, 21 Φεβρουαρίου 2020: Παιδική Δυσαρθρία
 37. Λεμεσός, 22 Φεβρουαρίου 2020: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 38. Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2020: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 39. Λεμεσός, 22 Φεβρουαρίου 2020: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 40. Λεμεσός, 23 Φεβρουαρίου 2020: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 41. Λεμεσός, 23 Φεβρουαρίου 2020: Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό Μαθητή με ΔΑΦ
 42. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2020: Κοχλιακό Εμφύτευμα: Λογοθεραπευτική Παρέμβαση
 43. Αθήνα, 24-25-26 Απριλίου 2020: Πρακτική Εκπαίδευση στη Δομημένη Διδασκαλία TEACCH από το UNC
 44. Αθήνα, 10 & 11 Οκτωβρίου 2020: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD
 45. Λεμεσός, 17 & 18 Οκτωβρίου 2020: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.