Προσεχή σεμινάρια 1. 2 Απριλίου 2023: MathPro-S Test: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο σταθμισμένο εργαλείο για τις μαθηματικές δεξιότητες
 2. 30 Απριλίου 2023: Πρακτική εκπαίδευση στο τεστ αξιολόγησης DTVP-3
 3. 30 Απριλίου 2023: Μαθαίνοντας την ορθογραφία με τα χρώματα
 4. 30 Απριλίου 2023: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 5. Μάιος - Ιούλιος 2023: ABA: Κύκλος Εκπαίδευσης με Κλινική Εποπτεία
 6. 20 Μαΐου 2023: Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
 7. 20 Μαΐου 2023: ΝΕΟ! Παράλληλη Στήριξη: Συνοδοί Μαθητών με ΔΑΦ
 8. 20 Μαΐου 2023: ΝΕΟ! Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας | Εφαρμογή LSVT LOUD® σε παιδιά
 9. 20 & 21 Μαΐου 2023: Διήμερη Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ABA)
 10. 21 Μαΐου 2023: Γραφοκινητικές δεξιότητες
 11. 28 Μαΐου 2023: ΝΕΟ! Κλίμακα σίτισης FOGO SCALE: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 12. 28 Μαΐου 2023: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 13. 4 Ιουνίου 2023: Phoneme Touch and Say: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 14. 10 & 11 Ιουνίου 2023: SOCIAL STORIES™ 10.3 | Σεμινάριο Κοινωνικών Ιστοριών
 15. 10 Ιουνίου 2023: Παιδικό ιχνογράφημα
 16. 17 & 18 Ιουνίου 2023: ΝΕΟ! FOODtime: Βασισμένο στις Προσεγγίσεις Floortime και SOS
 17. 18 Ιουνίου 2023: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 18. 24 & 25 Ιουνίου 2023: SOFFI: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 19. 24 & 25 Ιουνίου 2023: Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 20. Ιουλίου 2023: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 21. 8 Ιουλίου 2023: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 22. 8 Ιουλίου 2023: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 23. 9 Ιουλίου 2023: Τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου στην προσχολική ηλικία
 24. 9 Ιουλίου 2023: Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Χαρακτηριστικά & Τεχνικές Παρέμβασης
 25. 8 & 9 Ιουλίου 2023: Floortime: The Greenspan Approach
 26. 29 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2023: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC
 27. 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023: LSVT LOUD: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση


 1. Αθήνα, 9 έως 11 Ιουνίου 2023:
  ΝΕΟ! CO-OP Approach: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση
 2. Θεσσαλονίκη, Αθήνα:
  Πρακτική εκπαίδευση στο Test Aξιολόγησης Movement ABC-2
 3. Ρέθυμνο, Ηράκλειο Κρήτης:
  Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 4. Ηράκλειο Κρήτης, 13 Μαΐου 2023:
  Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 5. Ηράκλειο Κρήτης, Αθήνα: 
  Σωστή χρήση της αναπνοής σε διαταραχές φώνησης και τραυλισμού
 6. Αθήνα, Λεμεσός, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη:
  Παιδική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στην παιδική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 7. Αθήνα, Λεμεσός, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη:
  Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 8. Αθήνα, 27-28 Μαΐου 2023:
  Δυσφαγία Ενηλίκων: Νευρολογικοί και ογκολογικοί ασθενείς
 9. Αθήνα, 2-3 Δεκεμβρίου 2023: 
  ΝΕΟ! LSVT BIG: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 10. Αθήνα, 18-21 Ιανουαρίου 2024:
  SOS Approach to Feeding (επιλεκτική ή προβληματική σίτιση)


Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.