Προσεχή σεμινάρια 1. 29 & 30 Ιουνίου 2024: Floortime: The Greenspan Approach
 2. 6 Ιουλίου 2024: Φωνολογική Επίγνωση
 3. ΝΕΟ! 13 & 14 Ιουλίου 2024: Early Start Denver Model: Δραστηριότητες Ρουτίνας από κοινού
 4. 14 Ιουλίου 2024: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 5. 14 Ιουλίου 2024: Γραφοκινητικές δεξιότητες
 6. 20 Ιουλίου 2024: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 7. 21 Ιουλίου 2024: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 8. 21 Ιουλίου 2024: MathPro-S Test: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο σταθμισμένο εργαλείο για τις μαθηματικές δεξιότητες
 9. 27 έως 30 Αυγούστου 2024: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC
 10. 28 Σεπτεμβρίου 2024: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 11. 29 Σεπτεμβρίου 2024: Τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου στην προσχολική ηλικία
 12. 29 Σεπτεμβρίου 2024: Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Χαρακτηριστικά & Τεχνικές Παρέμβασης
 13. 19 Οκτωβρίου 2024: Κλινικό σεμινάριο Δυσγραφίας
 14. 10 Νοεμβρίου 2024: Δρ. Tony Attwood: Σεμινάριο για τον Αυτισμό και το Σύνδρομο Asperger
 15. 24 Νοεμβρίου 2024: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 16. 1 Δεκεμβρίου 2024: Phoneme Touch and Say: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση 1. Πάτρα, 5 Ιουλίου 2024:
  Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 2. Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λεμεσός:
  Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 3. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο:
  ΝΕΟ! Επιλεκτική Σίτιση: Όταν τα παιδιά δεν τρώνε
 4. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λεμεσός:
  Παιδική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στην παιδική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 5. Θεσσαλονίκη, Λεμεσός:
  ΝΕΟ! Νευρομυϊκή Περίδεση (Neuro - Muscular Paediatric Taping)
 6. Αθήνα, Θεσσαλονίκη:
  Πρακτική εκπαίδευση στο Test Aξιολόγησης Movement ABC-2
 7. Αθήνα, 24 έως 26 Ιανουαρίου 2025
  CO-OP Approach: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση
 8. Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2025
  LSVT LOUD: Εκπαίδευση και Πιστοποίηση


Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.