Προσεχή σεμινάρια Προσεχή Σεμινάρια

 1. Αθήνα, 20 & 21 Οκτωβρίου: Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στο LSVT LOUD
 2. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 3. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 4. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 5. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου: LSVT LOUD® & LSVT BIG®: Η θεραπευτική εφαρμογή τους σε Παιδιά και Ενήλικες (δωρεάν)
 6. Αλεξανδρούπολη, 2 Νοεμβρίου: Αυτισμός & ΔΕΠΥ: Συμπτωματολογία των διαταραχών - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 7. Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 8. Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 9. Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου: Αυτισμός: Βασικές Αρχές & Στρατηγικές Επικοινωνίας
 10. Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στην ανάγνωση
 11. Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στον γραπτό λόγο
 12. Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου: Mindful teaching for dyslexic learners
 13. Θεσσαλονίκη, 9 Νοεμβρίου: Προλαβαίνοντας και Αντιμετωπίζοντας τις Δυσκολίες στα Μαθηματικά (δωρεάν)
 14. Θεσσαλονίκη, 10 & 11 Νοεμβρίου: Πρακτικό σεμινάριο Δυσφαγίας Ενηλίκων
 15. Λεμεσός, 17 & 18 Νοεμβρίου: Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)
 16. Αθήνα, 17 & 18 Νοεμβρίου: Πρακτική εκπαίδευση στο Test Aξιολόγησης Movement ABC-2
 17. Αθήνα, 18 Νοεμβρίου: Δυσγραφία. Προγραφικές και γραφοκινητικές δεξιότητες
 18. Ρέθυμνο, 18 Νοεμβρίου: Αυτισμός: Βασικές Αρχές & Στρατηγικές Επικοινωνίας
 19. Πάτρα, 18 Νοεμβρίου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 20. Ιωάννινα, 24 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες & Στρατηγικές Παρέμβασης
 21. Ιωάννινα, 24 Νοεμβρίου: Αυτισμός: Βασικές Αρχές & Στρατηγικές Επικοινωνίας
 22. Ιωάννινα, 25 Νοεμβρίου: Στόμα: Λειτουργίες & Ασκήσεις
 23. Ιωάννινα, 25 Νοεμβρίου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 24. Ιωάννινα, 25 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στην ανάγνωση
 25. Ιωάννινα, 25 Νοεμβρίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στον γραπτό λόγο
 26. Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου: Βρεφική Δυσφαγία. Προβλήματα σίτισης στη βρεφική ηλικία και η αντιμετώπιση τους
 27. Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου: Διαταραχές λόγου και ομιλίας στην προσχολική και σχολική ηλικία και η αντιμετώπισή τους
 28. Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 29. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Επιστημονική Ημερίδα για το ΠΑΙΔΙ: Φυσιολογική Ανάπτυξη - Αναπτυξιακές Δυσκολίες - Σχολική Ετοιμότητα
 30. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Εργαστήριο: Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης με Γονείς  για παιδιά που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου
 31. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Εργαστήριο: «Βήματα στις προσχολικές βαθμίδες»: Παρατήρηση - Αναγνώριση - Διερεύνηση δεξιοτήτων & δυσκολιών
 32. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Εργαστήριο: Η αξιολόγηση του πρώιμου παιδικού τραυλισμού
 33. Πάτρα, 9 Δεκεμβρίου: Στόμα: Λειτουργίες & Ασκήσεις
 34. Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου: Mindful teaching for dyslexic learners  "Αντιμετώπιση των δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας" 
  ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 35. Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου: Α' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 36. Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου: Β' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 37. Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου: Γ' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 38. Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου: Α' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 39. Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου: Β' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 40. Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου: Γ' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 41. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Α' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 42. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Β' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 43. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Γ' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 44. Πάτρα, 9 Δεκεμβρίου: Α' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 45. Πάτρα, 9 Δεκεμβρίου: Β' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 46. Πάτρα, 9 Δεκεμβρίου: Γ' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Μπορείτε να να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.