Προσεχή σεμινάρια


 1. 17 Οκτωβρίου 2021: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο σταθμισμένο εργαλείο MathPro-S Test
 2. 5 έως 7 Νοεμβρίου 2021: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD
 3. 6-7 Νοεμβρίου 2021: Πρακτική εκπαίδευση στο τεστ αξιολόγησης DTVP-3
 4. 13 Νοεμβρίου 2021: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 5. 13 Νοεμβρίου 2021: Ανάπτυξη αίσθησης αριθμού & κατανόηση του δεκαδικού συστήματος
 6. 13 Νοεμβρίου 2021: Αυτισμός & ΔΕΠΥ: Συμπτωματολογία των διαταραχών - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 7. 13 & 14 Νοεμβρίου 2021: Το Θεατρικό Παιχνίδι ως εργαλείο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 8. 14 Νοεμβρίου 2021: Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
 9. 27 Νοεμβρίου 2021: Τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου στην προσχολική ηλικία
 10. 27 Νοεμβρίου 2021: Τεχνικές ενίσχυσης του γραπτού λόγου 
 11. 28 Νοεμβρίου 2021: Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Χαρακτηριστικά & Τεχνικές Παρέμβασης
 12. 28 Νοεμβρίου 2021: Ανάγνωση: Αξιολόγηση & Τεχνικές παρέμβασης
 13. 4 & 5 Δεκεμβρίου 2021: Floortime: Greenspan Approach
 14. 4 & 5 Δεκεμβρίου 2021: ABA: Εκπαίδευση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς
 15. 4 Δεκεμβρίου 2021: Πρακτικό σεμινάριο Φωνής
 16. 5 Δεκεμβρίου 2021: Επίλυση Προβλημάτων στα Μαθηματικά
 17. 18 & 19 Δεκεμβρίου 2021: Τραυλισμός. Από τη θεωρία στην πράξη
 18. 18 Δεκεμβρίου 2021: Προετοιμάζοντας το παιδί για το σχολείο στις δεξιότητες γραφής
 19. 19 Δεκεμβρίου 2021: Δυσπραξία: Λογοθεραπευτική παρέμβαση
 20. 4 έως 7 Ιανουαρίου 2022: Δομημένη Διδασκαλία TEACCH: Τετραήμερη Πρακτική Εκπαίδευση από το UNC
 21. 29 Ιανουαρίου 2022: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 22. 29 Ιανουαρίου 2022: Τεχνικές για την πρόσθεση και την αφαίρεση
 23. 29 Ιανουαρίου 2022: Νοητική Ανεπάρκεια: Διάγνωση - Αξιολόγηση - Θεραπευτικός σχεδιασμός
 24. 8 έως 10 Απριλίου 2022: SOFFI: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

 1. Αθήνα, 2-3 Οκτωβρίου 2021: Πρακτική εκπαίδευση στο Test Aξιολόγησης Movement ABC-2
 2. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2021: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 3. Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2021: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA [οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί]
 4. Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2021: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA


Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.