Προσεχή σεμινάρια


 Προσεχή Σεμινάρια

 1. Αθήνα, 28 Απριλίου: Αντιμετώπιση των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας με έξυπνο τρόπο
 2. Αθήνα, 28 Απριλίου: Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία)
 3. Αθήνα, 29 Απριλίου: Σωστή χρήση της αναπνοής σε διαταραχές φώνησης και τραυλισμού
 4. Αθήνα, 29 Απριλίου: Παρέμβαση στις Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 5. Αθήνα, 29 Απριλίου: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 6. Αλεξανδρούπολη, 4 Μαΐου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 7. Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 8. Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου: Διαταραχές φωνής & Θεραπευτική παρέμβαση (α' κύκλος)
 9. Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 10. Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου: Σωστή χρήση της αναπνοής σε διαταραχές φώνησης και τραυλισμού
 11. Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 12. Ιωάννινα, 11 ΜαΐουΑντιμετώπιση των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας με έξυπνο τρόπο
 13. Ιωάννινα, 12 Μαΐου: Παρέμβαση στις Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 14. Ιωάννινα, 12 Μαΐου: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 15. Ιωάννινα, 12 Μαΐου: Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία)
 16. Ιωάννινα, 13 Μαΐου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 17. Ιωάννινα, 13 Μαΐου: Σωστή χρήση της αναπνοής σε διαταραχές φώνησης και τραυλισμού
 18. Λεμεσός, 18 Μαΐου: Αντιμετώπιση των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας με έξυπνο τρόπο
 19. Πάφος, 19 Μαΐου: Αντιμετώπιση των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας με έξυπνο τρόπο
 20. Πάτρα, 20 Μαΐου: Αυτισμός - Αναπτυξιακές Διαταραχές: Τεχνικές παρέμβασης - διαχείρισης της κοινωνικής συμπεριφοράς
 21. Πάτρα, 20 Μαΐου: Παρέμβαση στις Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 22. Ρέθυμνο, 26 ΜαΐουΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 23. Ηράκλειο Κρήτης, 27 Μαΐου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 24. Ηράκλειο Κρήτης, 27 Μαΐου: Παρέμβαση στις Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 25. Κύπρος - Λεμεσός, 2 Ιουνίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 26. Κύπρος - Λεμεσός, 3 Ιουνίου: Παιδική Δυσαρθρία
 27. Κύπρος - Λεμεσός, 1 Ιουλίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 28. Κύπρος - Λεμεσός, 1 Ιουλίου: Παρέμβαση στις Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 29. Αθήνα, 14 & 15 Ιουλίου: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση & Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές
 30. Αθήνα, 20 & 21 Οκτωβρίου: Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στο LSVT LOUD
 31. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 32. Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA


Μπορείτε να να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.