Προσεχή σεμινάρια


 1. 27-30 ΑυγούστουΠρακτική Εκπαίδευση στη Δομημένη Διδασκαλία TEACCH από το UNC [οι θέσεις έχουν καλυφθεί]
 2. 12 Σεπτεμβρίου: Αυτισμός: Πρώιμη Παρέμβαση - Διεπιστημονική Προσέγγιση
 3. 12 Σεπτεμβρίου: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ [οι θέσεις έχουν καλυφθεί]
 4. 12 & 13 Σεπτεμβρίου: Εργαλείο Αξιολόγησης ΕΔΑΛΦΑ
 5. 17 & 18 Οκτωβρίου: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση & Αυτισμός
 6. 23-25 Οκτωβρίου: SOFFI: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
 7. 24 Οκτωβρίου: LSVT LOUD: Εφαρμογή στον παιδιατρικό πληθυσμό
 8. 14 & 15 Νοεμβρίου: Floortime: The Greenspan Approach
 9. 27 Φεβρουαρίου 2021TEACCH: Κατανοώντας τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού 1. Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 2. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 3. Λεμεσός, 31 Ιανουαρίου 2021: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA
 4. Αθήνα, 8-9 Μαΐου 2021: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT LOUD


Η λίστα με τα σεμινάρια ανανεώνεται!
Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.