Φωνολογική Επίγνωση

 


📣 live webinar

📅 Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024
🕓 10:00 – 13:30
✖ Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων


🗣 Εισηγήτρια: 
Μαρία Διαμαντή
Λογοθεραπεύτρια, MSc – Nευροψυχογλωσσολόγος, ΜΑ
Newcastle upon Tyne University- University of Essex, UK


✔ Περιγραφή πρακτικού σεμιναρίου:
Η φωνολογική επίγνωση/ ενημερότητα είναι μια δεξιότητα που παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του γραπτού λόγου και ειδικά της ανάγνωσης. Στην προσχολική ηλικία τα παιδιά κατακτούν σταδιακά διαφορετικά επίπεδα φωνολογικής επίγνωσης που θα τους επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή μετάβαση στον γραπτό λόγο κατά την πρώτη σχολική ηλικία, ενώ ελλείμματά της συντελούν σημαντικά σε δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής. 
H ενίσχυση, λοιπόν, αυτών των δεξιοτήτων είτε στα πλαίσια της τάξης του νηπιαγωγείου, είτε στα πλαίσια λογοθεραπευτικών παρεμβάσεων, είτε σε εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας ή παρέμβασης είναι απαραίτητη με βάση το προφίλ του κάθε παιδιού.


✔ Περιεχόμενο πρακτικού σεμιναρίου:
Στο α’ μέρος του σεμιναρίου (θεωρητικό) θα παρουσιαστούν τα διαφορετικά επίπεδα της φωνολογικής επίγνωσης, η αναπτυξιακή της πορεία στην προσχολική ηλικία, καθώς και τρόποι αξιολόγησής της στο εκπαιδευτικό και το κλινικό θεραπευτικό πλαίσιο.  

Στο β’ μέρος του σεμιναρίου (πρακτικό) θα παρουσιαστούν δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας κατάλληλες τόσο για το εκπαιδευτικό πλαίσιο του νηπιαγωγείου όσο και για το κλινικό θεραπευτικό πλαίσιο με την ενεργή συμβολή των συμμετεχόντων. 


🎯 Στόχος πρακτικού σεμιναρίου
Να ενημερώσει για τα διαφορετικά επίπεδα της φωνολογικής επίγνωσης στην προσχολική ηλικία και τον ρόλο της στην κατάκτηση της ανάγνωσης και του γραπτού λόγου, να ευαισθητοποιήσει νηπιαγωγούς, λογοθεραπευτές και ειδικούς προσχολικής αγωγής στον εντοπισμό ελλειμμάτων της και να τους εκπαιδεύσει στη δημιουργία δραστηριοτήτων για την ενίσχυσή της.  


✔ Το πρακτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
- σε επαγγελματίες και φοιτητές
• Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
• Ειδικούς Παιδαγωγούς
• Λογοθεραπευτές
• Εργοθεραπευτές
- σε γονείς
- σε κάθε ενδιαφερόμενο


➖  Δίδακτρα: 40€


✔ Στο σεμινάριο θα χορηγηθεί:
📜 βεβαίωση παρακολούθησης [στέλνεται με email]
📖 σημειώσεις σεμιναρίου [στέλνονται με email πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου]


✔ Πλατφόρμα μετάδοσης σεμιναρίου: zoom

✔ Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- PC / laptop / tablet
- Σύνδεση internet
- Προσωπικός λογαριασμός zoom (για δωρεάν εγγραφή επισκεφτείτε το zoom.us)
- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (χρήση ηχείων, μικροφώνου και κάμερας)

⇒ Οι πληροφορίες για τη σύνδεσή σας στο σεμινάριο θα σταλθούν μετά την εγγραφή σας σε αυτό.


❗ H προεγγραφή είναι απαραίτητη


❕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ❕ 
Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε
σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.

📞 6986180630
📧 edu@diepistimoniko.gr