Εποπτείες προς επαγγελματίες θεραπευτές

ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου παρέχονται εποπτείες από θεραπευτές με πολύχρονη ενεργή κλινική δράση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εξειδίκευση στον τομέα τους.

Οι εποπτείες είναι ατομικές και απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες θεραπευτές (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και ειδικούς παιδαγωγούς).  Πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως, διαδικτυακά, ενώ η συχνότητα των εποπτειών καθορίζεται από τον επόπτη και τον εποπτευόμενο, ανάλογα με τις ανάγκες του τελευταίου.  Ο εποπτευόμενος είτε λαμβάνει υποστήριξη για τα προσωπικά περιστατικά του, είτε ενισχύεται κλινικά με υποθετικά σενάρια και περιστατικά ή ακόμα και περιστατικά του επόπτη.


ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μέσω των εποπτειών παρέχεται εκπαίδευση για την Αξιολόγηση, τη Διάγνωση και την Παρέμβαση σε Διαταραχές Λόγου (προφορικού και μη) Ομιλίας, Επικοινωνίας, Φωνής, Σίτισης και Κατάποσης.
Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται εκπαίδευση για:
Αρθρωτικές και Φωνολογικές διαταραχές
Αναπτυξιακές Διαταραχές
Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
Δυσαρθρία / Λεκτική Δυσπραξία
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
Βαρηκοΐα - κώφωση
Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες
Διαταραχές σίτισης και κατάποσης 
Διαταραχές φωνής
Χειρουργικές επεμβάσεις τραχήλου (Λαρυγγεκτομή)
Εγκεφαλικά επεισόδια (Αφασίες)
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις


Στόχος των εποπτειών είναι: 
η ενίσχυση του θεωρητικού υπόβαθρου και η εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων του εποπτευόμενου 
η σωστή καθοδήγηση του εποπτευόμενου για τα εργαλεία και τους τομείς αξιολόγησης 
ο σχεδιασμός της θεραπευτικής προσέγγισης / θεραπευτικού προγράμματος
η οργάνωση και επαναξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων
η διαχείριση πιθανόν προβληματικών συμπεριφορών


Πλατφόρμα συναντήσεων εποπτειών: zoom


👉 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας:
   Τ: Ελλάδα 6986180630  |  Κύπρος  97634525 
   E: edu@diepistimoniko.gr