CO-OP Approach: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση

 


 📣 δια ζώσης τριήμερη εκπαίδευση + ημέρα εδραίωσης
📌 Αθήνα 

📅 24 έως 26 Ιανουαρίου 2025

🕓 ώρες διεξαγωγής:
- Παρασκευή: 08:15-13:00
- Σάββατο: 09:00-18:15
- Κυριακή: 09:00-18:15
✖ Αυστηρά περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων
 
 
🗣 Εκπαιδευτές: 
οι πιστοποιημένοι, από τον οργανισμό ICAN, στην προσέγγιση CO-OP:
- Πέτρος Μελαδάκης, Εργοθεραπευτής, ΟΤ, MSc
- Jolien van den Houten, Εργοθεραπεύτρια, Bsc. OT, MHEP (παρέχεται διερμηνεία στα ελληνικά)
 
 
👉  Στη δια ζώσης εκπαίδευση, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές στην προσέγγιση CO-OP (Finding a Certified Instructor – Icancoop), οι συμμετέχοντες θα περάσουν από μια διαδικασία μάθησης της CO-OP ApproachTM εξερευνώντας και μαθαίνοντας, εξασκούμενοι στις δεξιότητες και λαμβάνοντας συνεχώς ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτές. 
 
Η εκπαίδευση αυτή, που είναι υπό την έγκριση του οργανισμού ICAN, από τον Καναδά, είναι ανοιχτή σε επαγγελματίες της υγείας. Αποσκοπεί στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων τόσο της τριήμερης Εκπαίδευσης, όσο και της δεύτερης φάσης Εδραίωσης, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί μια χρονική περίοδος εφαρμογής των αποκτημένων γνώσεων.  
 
 
   Τι είναι η Προσέγγιση CO-OP:
Η «CO-OP ApproachTM» είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη προσέγγιση βασισμένη στην εκτέλεση έργων, για παιδιά & ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα έργα, τις δραστηριότητες και τις δεξιότητες που θέλουν ή χρειάζεται ή αναμένεται να εκτελούν.

Πρόκειται για μια τεκμηριωμένη προσέγγιση που καθοδηγεί τα άτομα να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν γνωστικές στρατηγικές για την εκτέλεση καθημερινών έργων που είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή, όπως το ντύσιμο, η προσωπική φροντίδα, η γραφή, η ποδηλασία, η κολύμβηση, άλλες δραστηριότητες και έργα.

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην προσέγγιση της μάθησης μέσω προβλημάτων (problem based learning), όπου το παιδί καθοδηγείται στο να βρει τη λύση χωρίς να του την υπαγορεύει ο θεραπευτής.
Είναι μια εξατομικευμένη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ειδικά σχεδιασμένη να εμπλέκει το ίδιο το άτομο στην επίγνωση και τη χρήση των γνωστικών του λειτουργιών, με ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη των δικών του στόχων και σχεδίων.

Η παρέμβαση CO-OP επικεντρώνεται στο να καθιστά εφικτή την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, με την συνεργασία για κοινή στοχοθέτηση, τη δυναμική ανάλυση της εκτέλεσης, τη χρήση γνωστικών στρατηγικών, την καθοδηγούμενη ανακάλυψη και τη χρήση αρχών ενεργοποίησης και διευκόλυνσης της επίτευξης των στόχων.

Η προσέγγιση ενισχύει το αίσθημα της ικανοποίησης με την ολοκλήρωση του στόχου/ δραστηριότητας, της αίσθησης της αυτό-αποτελεσματικότητας, της ανακάλυψης, της γενίκευσης και της μεταφοράς των δεξιοτήτων. Όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία θεωρούνται ότι είναι απαραίτητα για την CO-OP ApproachTM, ενσωματώνονται σε μια δομημένη μορφή παρέμβασης με τη συμμετοχή του γονέα/άλλων σημαντικών προσώπων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Πέρα από τη χρήση της προσέγγισης CO-OP σε παιδιά με Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού, χρησιμοποιείται ευρέως και ωφελεί παιδιά & ενήλικες που έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ, Αυτιστικές Διαταραχές, Ψυχικές Διαταραχές, Εγκεφαλική Παράλυση, Δυσλεξία, Δυστονία, Εγκεφαλική Βλάβη, Εγκεφαλικό Τραύμα, Καρδιακή Προσβολή, Parkinson κ.ά.
  
 
   Βασικοί Στόχοι της CO-OP Approach TM
  • Απόκτηση δεξιοτήτων
  • Ανάπτυξη γνωσιακών στρατηγικών
  • Γενίκευση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών στην καθημερινή ζωή
  • Μεταφορά της γνώσης σε νέες δεξιότητες, έργα και πλαίσια.
 
 👉 Δείτε επίσης...
Δομή και Πρόγραμμα (Περιεχόμενο) Εκπαίδευσης CO-OP
 

   Η Εκπαίδευση απευθύνεται σε:
όσους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση CO-OP ApproachTM στο επάγγελμά τους σε επίπεδο επάρκειας
Προϋπόθεση: Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες Υγείας. Η εκπαίδευση είναι ανοικτή σε Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες με βασικές γνώσεις των κινητικών λειτουργιών και των διεργασιών μάθησης.
 
 
Δίδακτρα:
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, για να ενημερωθείτε σχετικά.
 
Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται:
📘 υλικό σε έντυπη μορφή 
📜 το πιστοποιητικό παρακολούθησης χορηγείται υπό την έγκριση του φορέα ICAN
 καφές στα διαλείμματα
🍔 ελαφρύ γεύμα
 
H προεγγραφή είναι απαραίτητη
 
 
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ  
Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε
σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.
 
📞 6986180630
📧 edu@diepistimoniko.gr