Το πρώτο online εργαλείο αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτωνΤι είναι το MathPro-S Test;
👉Το MathPro-S Test είναι το πρώτο ελληνικό, πλήρως αυτοματοποιημένο, διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων μαθητών Α΄ Δημοτικού έως Α’ Γυμνασίου και αποτελεί τη σύντομη (short) έκδοση του Mathematical Profile Test (Δοκιμασία Μαθηματικού Προφίλ), του πρώτου πανελλαδικά σταθμισμένου ψηφιακού εργαλείου πλήρους αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων μαθητών Α΄ Δημοτικού έως Α’ Γυμνασίου.

Σε ποιους μαθητές μπορεί να χορηγηθεί το MathPro-S Test;
✔ Σε μαθητές Α’ Δημοτικού (που διανύουν το γ’ σχολικό τρίμηνο)
 Σε μαθητές Β’ ως και Στ’ Δημοτικού ανεξαρτήτως σχολικού τριμήνου
 Σε μαθητές Α’ Γυμνασίου(που διανύουν το α’ σχολικό τετράμηνο)

Σε τι χρησιμεύει το MathPro-S Test;
✅ Καταγράφει με συνοπτικό τρόπο τα δυνατά και αδύναμα σημεία του μαθητή στα Μαθηματικά
✅ Παρέχει την μικρογραφία του μαθηματικού του προφίλ, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο μαθαίνει καλύτερα στα Μαθηματικά.
✅ Ανιχνεύει έγκαιρα πιθανές Μαθησιακές Δυσκολίες (ειδικές ή μη) στα Μαθηματικά  ή Δυσαριθμησία

Γιατί ένας μαθητής να κάνει το MathPro-S Test;
➖ για να αξιολογηθούν σύντομα, εύκολα αλλά και αξιόπιστα οι βασικές μαθηματικές δεξιότητες  που σχετίζονται με τις σχολικές του επιδόσεις στα Μαθηματικά
 για να εξεταστεί με συνοπτικό τρόπο πού μπορεί να οφείλονται τυχόν χαμηλές επιδόσεις  του στα Μαθηματικά
 για να ανιχνευθούν έγκαιρα πιθανά κενά, αδύναμα στοιχεία ή/και μαθησιακές δυσκολίες (ειδικές ή μη) στα Μαθηματικά που χρήζουν ενδεδειγμένης (διαφοροποιημένης) αντιμετώπισης
 για να διερευνηθεί αν είναι απαραίτητη η  ενδελεχέστερη αξιολόγηση των μαθηματικών του δεξιοτήτων μέσω της πλήρους έκδοσης του MathPro-S Test.

❗❕  Η Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο MathPro-S Test πραγματοποιείται μόνο από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου.
👉Δείτε ΕΔΩ τις πληροφορίες για να συμμετάσχετε στην Εκπαίδευση και να γίνετε πιστοποιημένος χορηγητής / εξεταστής του πρώτου σταθμισμένου εργαλείου για τις μαθηματικές δεξιότητες!

👉 Περισσότερες πληροφορίες για το MathPro-S Test στο www.mathpro.education