Προσεχή σεμινάρια


 Προσεχή Σεμινάρια

 1. Αθήνα, 3 Μαρτίου: Διαταραχές φωνής & Θεραπευτική παρέμβαση (α' κύκλος)
 2. Αθήνα, 3 Μαρτίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στην ανάγνωση
 3. Αθήνα, 4 Μαρτίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στον γραπτό λόγο
 4. Αθήνα, 4 Μαρτίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 5. Αθήνα, 4 Μαρτίου: Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Αξιολόγηση και Παρέμβαση
 6. Ιωάννινα, 7 Μαρτίου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 7. Ιωάννινα, 10 Μαρτίου: "Το παραμύθι ως αθάνατο νερό": Η τέχνη της Αφήγησης
 8. Ιωάννινα, 10 Μαρτίου: Μουσικοκινητική: Μουσική και Παραμύθι
 9. Θεσσαλονίκη, 16 Μαρτίου: Δυσγραφία. Προγραφικές και γραφοκινητικές δεξιότητες
 10. Θεσσαλονίκη, 17 & 18 Μαρτίου: Πρακτική εκπαίδευση στο Test Aξιολόγησης Movement ABC-2
 11. Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου: Αντιμετώπιση των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας με έξυπνο τρόπο
 12. Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στον γραπτό λόγο
 13. Θεσσαλονίκη18 Μαρτίου: Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και παρέμβαση στην ανάγνωση
 14. Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου: Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Αξιολόγηση και Παρέμβαση
 15. Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 16. Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου: Σωστή χρήση της αναπνοής σε διαταραχές φώνησης και τραυλισμού
 17. Πάτρα, 24 Μαρτίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 18. Πάτρα, 24 Μαρτίου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 19. Πάτρα, 24 Μαρτίου: Αντιμετώπιση των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας με έξυπνο τρόπο
 20. Πάτρα, 24 Μαρτίου: Παρέμβαση στις Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 21. Αθήνα, 31 Μαρτίου & 1 Απριλίου: Αισθητηριακή Ολοκλήρωση & Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές
 22. Αθήνα, 31 Μαρτίου: ΔΕΠΥ: Παρέμβαση μέσω της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
 23. Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 24. Αθήνα, 28 Απριλίου: Αντιμετώπιση των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας με έξυπνο τρόπο
 25. Αθήνα, 28 Απριλίου: Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία)
 26. Αθήνα, 29 Απριλίου: Σωστή χρήση της αναπνοής σε διαταραχές φώνησης και τραυλισμού
 27. Αθήνα, 29 Απριλίου: Παρέμβαση στις Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 28. Αθήνα, 29 Απριλίου: Αποκατάσταση της Φωνής μετά από Ολική Λαρυγγεκτομή
 29. Αλεξανδρούπολη, 4 Μαΐου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 30. Θεσσαλονίκη, 5 Μαΐου: Διαταραχές φωνής & Θεραπευτική παρέμβαση (α' κύκλος)
 31. Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 32. Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου: ΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 33. Ιωάννινα, 12 Μαΐου: Παρέμβαση στις Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 34. Ιωάννινα, 12 Μαΐου: Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών
 35. Ιωάννινα, 12 Μαΐου: Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία)
 36. Ιωάννινα, 12 ΜαΐουΑντιμετώπιση των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας με έξυπνο τρόπο
 37. Ιωάννινα, 13 Μαΐου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 38. Ιωάννινα, 13 Μαΐου: Σωστή χρήση της αναπνοής σε διαταραχές φώνησης και τραυλισμού
 39. Ρέθυμνο, 19 ΜαΐουΔΕΠΥ: Προβλήματα λόγου & Οργάνωση μελέτης
 40. Ηράκλειο Κρήτης, 20 Μαΐου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 41. Ηράκλειο Κρήτης, 20 Μαΐου: Παρέμβαση στις Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 42. Κύπρος - Λεμεσός, 2 Ιουνίου: Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία - SIMATA
 43. Κύπρος - Λεμεσός, 3 Ιουνίου: Παιδική Δυσαρθρία
 44. Κύπρος - Λεμεσός, 1 Ιουλίου: Στοματοπροσωπικές ασκήσεις - Μυολειτουργική αποκατάσταση
 45. Κύπρος - Λεμεσός, 1 Ιουλίου: Παρέμβαση στις Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
 46. Αθήνα, 20 & 21 Οκτωβρίου: Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στο LSVT LOUD


Μπορείτε να να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τα παραπάνω σεμινάρια ή για οποιοδήποτε θέμα εσείς επιθυμείτε και θέλετε να μας προτείνετε τη διεξαγωγή του, συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.