Προσεχή σεμινάρια στην Πάτρα

    Προσεχή σεμινάρια > Πάτρα

 
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Διάγνωση και αντιμετώπιση. - Πανεπιστήμιο Πατρών 

~ Σύντομα θα ανακοινωθούν τα προσεχή σεμινάρια στην Πάτρα,
που θα πραγματοποιηθούν μετά τον Ιανουάριο του 2020. ~