Προσεχή σεμινάρια στην Πάτρα

    Προσεχή σεμινάρια > Πάτρα

 
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Διάγνωση και αντιμετώπιση. - Πανεπιστήμιο Πατρών 

- 18 Νοεμβρίου: Αρθρωτικές & Φωνολογικές διαταραχές
8 Δεκεμβρίου: Επιστημονική Ημερίδα για το ΠΑΙΔΙ: Φυσιολογική Ανάπτυξη - Αναπτυξιακές Δυσκολίες - Σχολική Ετοιμότητα
- 8 Δεκεμβρίου: Εργαστήριο: Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης με Γονείς  για παιδιά που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου
- 8 Δεκεμβρίου: Εργαστήριο: «Βήματα στις προσχολικές βαθμίδες»: Παρατήρηση - Αναγνώριση - Διερεύνηση δεξιοτήτων & δυσκολιών
- 8 Δεκεμβρίου: Εργαστήριο: Η αξιολόγηση του πρώιμου παιδικού τραυλισμού
- 9 Δεκεμβρίου: Στόμα: Λειτουργίες και Ασκήσεις"Αντιμετώπιση των δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας"