Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου: Προσεχή σεμινάρια στην Πάτρα

Προσεχή σεμινάρια στην Πάτρα

    Προσεχή σεμινάρια > Πάτρα

 
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Διάγνωση και αντιμετώπιση. - Πανεπιστήμιο Πατρών 

Σύντομα θα ανακοινωθούν τα προσεχή σεμινάρια του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου που θα διεξαχθούν στην Πάτρα!