Σεμινάρια αντιμετώπισης των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας

  Προσεχή σεμινάρια > Σεμινάρια αντιμετώπισης των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας
Σεμινάρια αντιμετώπισης των Δυσκολιών των Μαθηματικών & της Δυσαριθμησίας

Μόνο από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου!

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
"Αντιμετώπισης των δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας" 
Δείτε ΕΔΩ τον σκοπό και την περιγραφή των σεμιναρίων της βιωματικής εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση των Δυσκολιών στα Μαθηματικά 

καθώς και τις όλες τις ενότητες του κύκλου της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 1. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου: Α' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου: Β' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου: Γ' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου: Α' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 5. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου: Β' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 6. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου: Γ' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 7. Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου: Α' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 8. Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου: Β' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 9. Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου: Γ' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 10. Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου: Α' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 11. Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου: Β' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 12. Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου: Γ' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 13. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Α' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 14. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Β' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 15. Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου: Γ' Ενότητα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 16. Πάτρα, 9 Δεκεμβρίου: Α' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 17. Πάτρα, 9 Δεκεμβρίου: Β' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 18. Πάτρα, 9 Δεκεμβρίου: Γ' Ενότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ο κύκλος των βιωματικών σεμιναρίων θα ολοκληρωθεί την Άνοιξη του 2019!

 Μπορείτε να δείτε όλα τα προσεχή σεμινάρια του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου ΕΔΩ.