Σεμινάρια Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά (Δυσαριθμησία)

    Προσεχή σεμινάρια > Σεμινάρια αντιμετώπισης των Δυσκολιών των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας
Σεμινάρια αντιμετώπισης των Δυσκολιών των Μαθηματικών & της Δυσαριθμησίας

Μόνο από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου!

~ Σύντομα θα ανακοινωθούν τα προσεχή σεμινάρια Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά, 
που θα πραγματοποιηθούν μετά τον Ιανουάριο του 2020. ~


 Μπορείτε να δείτε όλα τα προσεχή σεμινάρια του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου ΕΔΩ.