Αφασικές Διαταραχές. Από την Αξιολόγηση στη Θεραπεία Επίκτητων Αφασικών Διαταραχών


Το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου σε συνεργασία με το Ψυχολόγο - Λογοπεδικό Γιώργο Καραμανλή, διοργανώνει στην Αθήνα το διήμερο πρακτικό σεμινάριο με θέμα «Αφασικές Διαταραχές. Από την Αξιολόγηση στη Θεραπεία Επίκτητων Αφασικών Διαταραχών».


Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνία: 25 & 26 Ιουνίου 2016
Ώρες: 09:00 - 16:00
Αριθμός συμμετεχόντων: Περιορισμένος

Το ίδιο σεμινάριο θα διεξαχθεί και στις 21 & 22 Μαΐου στα Ιωάννινα.


Εισηγητής:
Καραμανλής Γιώργος
Ψυχολόγος - Λογοπεδικός
Université Paris 7 Jussieu
City University London


Στόχος του σεμιναρίου
Στόχος του διήμερου σεμιναρίου είναι να δώσει την ευκαιρία σε  συναδέλφους λογοθεραπευτές και φοιτητές λογοθεραπείας που έχουν ολοκληρώσει τη θεωρητική τους κατάρτιση να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις κύριες περιοχές αξιολόγησης και θεραπείας επίκτητων αφασικών διαταραχών.


Δομή του σεμιναρίου
Πρώτη μέρα
- Σύντομη παρουσίαση του μοντέλου αξιολόγησης της Γνωστικής Νευροψυχολογίας (Γ.ΝΨ.)
- Προτάσεις για τη δημιουργία άτυπου υλικού αξιολόγησης
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1: παρουσίαση βιντεοσκοπημένης αξιολόγησης περιστατικού του εισηγητή με στόχο η κάθε ομάδα να διαμορφώσει μια αρχική υπόθεση εργασίας και να την παρουσιάσει στους υπόλοιπους συμμετέχοντες
- Βιντεοσκοπημένη θεραπευτική παρέμβαση περιστατικού  με σοβαρές δυσκολίες σε επίπεδο μεμονωμένης λέξης
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2: υποθετικό περιστατικό από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία για εξάσκηση με το μοντέλο της Γνωστικής Νευροψυχολογίας

Δεύτερη μέρα
- Παρουσίαση του μοντέλου οργάνωσης σωστής πρότασης (Garrett 1988)
- Παρουσίαση βιντεοσκοπημένου θεραπευτικού προγράμματος περιστατικού με δυσκολίες σε επίπεδο πρότασης
- Παρουσίαση ξενόγλωσσων ψηφιακών προγραμμάτων για την αποκατάσταση αφασικών διαταραχών. Παρουσίαση ελληνόγλωσσης ψηφιακής εφαρμογής για την κατανόηση και παραγωγή πρότασης: Sepcot για το iPad
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3: βιντεοσκοπημένη παρουσίαση περιστατικού με δυσκολίες σε επίπεδο πρότασης με στόχο την οργάνωση θεραπευτικού προγράμματος
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4: στο τελευταίο μέρος του σεμιναρίου θα υπάρχει χρόνος για τους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν δικά τους περιστατικά.Ενδεικτικό Πρόγραμμα:
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ
- Προσέλευση - εγγραφές…......…….….….…09:00 - 09:30
- Συνεδρία 1…………………………….……..... 09:30 - 10:30
Σύντομη παρουσίαση  του μοντέλου της Γνωστικής Νευροψυχολογίας                  
- Συνεδρία 2……………………………….…..... 10:30 - 11:30
Προτάσεις για τη δημιουργία άτυπου υλικού αξιολόγησης
- Διάλειμμα - καφές…………….……......……. 11:30 - 12:00
- Συνεδρία 3………………………………….….. 12:00 - 12:30
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1: Παρουσίαση βιντεοσκοπημένης αξιολόγησης περιστατικού του εισηγητή με στόχο η κάθε ομάδα να διαμορφώσει μια αρχική υπόθεση εργασίας και να την παρουσιάσει στους υπόλοιπους συμμετέχοντες
- Συνεδρία 4…………………………….………  12:30 - 13:30
Βιντεοσκοπημένη θεραπευτική παρέμβαση σε άτομο με σοβαρές δυσκολίες σε επίπεδο μεμονωμένης λέξης
- Μεσημεριανό διάλειμμα………….............. 13:30 - 14:30
- Συνεδρία 5………………………………….…  14:30 - 15:00
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2: υποθετικό περιστατικό από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία για εξάσκηση με το μοντέλο της Γνωστικής Νευροψυχολογίας
- Συνεδρία 6……………………………….….… 15:00 - 16:00
Θεραπευτική παρέμβαση περιστατικού σε αρχική φάση. Ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος στο πρόγραμμα αποκατάστασης

                                                                                                 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
- Προσέλευση………………..…..…..….….… 09:00 - 09:30
- Συνεδρία 1……………………………………  09:30 - 10:30
Σύντομη παρουσίαση του μοντέλου οργάνωσης σωστής πρότασης της Garrett 1984
- Συνεδρία 2……………………………………  10:30 - 11:30
Παρουσίαση βιντεοσκοπημένου θεραπευτικού προγράμματος ατόμου με δυσκολίες σε επίπεδο πρότασης
- Διάλειμμα - καφές…………………......……. 11:30 - 12:00
- Συνεδρία 3……………………………..……..  12:00 - 13:00
Παρουσίαση ξενόγλωσσων ψηφιακών προγραμμάτων για την αποκατάσταση αφασικών διαταραχών. Παρουσίαση ελληνόγλωσσης ψηφιακής εφαρμογής για την  κατανόηση και παραγωγή πρότασης:  Sepcot για το iPad
- Μεσημεριανό διάλειμμα…………….......... 13:00 - 14:00
- Συνεδρία 4……………………………………  14:00 - 15:00
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3: βιντεοσκοπημένη παρουσίαση περιστατικού με δυσκολίες σε επίπεδο πρότασης. Οι συμμετέχοντες σε ομάδες θα παρουσιάσουν προτάσεις για οργάνωση θεραπευτικού προγράμματος
- Συνεδρία 5……………………………………  15:00 - 16:00
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4: Στο κλείσιμο της δεύτερης μέρας τα άτομα που θέλουν να παρουσιάσουν κάποιο περιστατικό θα πρέπει να έχουν ετοιμάσει σε μια Α4 σελίδα σημειώσεις με βασικές πληροφορίες σχετικές με το περιστατικό τους (ιστορικό-αξιολόγηση-υπόθεση εργασία) για να το επεξεργαστούν οι συμμετέχοντες σε ομάδες


Δίδακτρα: 
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής, για να ενημερωθείτε σχετικά. 

Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται: 
- παρακολούθηση σεμιναρίου 
- υλικό σε έντυπη μορφή 
- βεβαίωση παρακολούθησης 
- καφές και σνακ στα διαλείμματα


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής
Επίσης μπορείτε να μας καλείτε στο 6986180630

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας στο facebook κάντε like στη σελίδα μας!