Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT BIG®

 H Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT BIG® είναι μία πρακτική εκπαίδευση, σχεδιασμένη να εκπαιδεύει φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές (επαγγελματίες και φοιτητές) σε ένα εντατικό πρόγραμμα θεραπείας για άτομα με Νόσο του Parkinson και άλλες Νευρολογικές Διαταραχές.

 ✔ Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
 ✔ Με παράλληλη διερμηνεία στα ελληνικά
  Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων


ΑΘΗΝΑ
2 & 3 Δεκεμβρίου 2023


🗣 Εκπαιδεύτριες:
Επικεφαλής εκπαιδεύτρια θα είναι η Laura Gusé, BSPT, MPT (Φυσικοθεραπεύτρια) 
Η κα Gusé έχει εκτενή εμπειρία στη θεραπεία ατόμων με νευροεκφυλιστικές διαταραχές τόσο σε εξωτερικούς ασθενείς όσο και σε νοσηλευόμενους. Πιστοποιήθηκε στο LSVT BIG το 2009. Σήμερα εκτελεί χρέη Chief Clinical Officer του LSVT BIG. Με αυτή την ιδιότητα, η κα Gusé επιβλέπει την εκπαίδευση, το πρόγραμμα σπουδών και την ανάπτυξη προϊόντων που σχετίζονται με το LSVT BIG, και έχει βοηθήσει να δημιουργηθούν πολλά από τα υφιστάμενα εργαλεία θεραπείας, διαδικτυακά σεμινάρια και κύκλοι μαθημάτων LSVT BIG. Έχει κάνει ομιλίες σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια σε θέματα σχετικά με το LSVT BIG.


 Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται:
  • στις θεμελιώδεις αρχές και στο κλινικό σκεπτικό της θεραπείας LSVT BIG
  • στα στοιχεία θεραπείας
  • στα δεδομένα αποτελεσματικότητας που την υποστηρίζουν και 
  • στις λεπτομέρειες των ασκήσεων θεραπείας και η πρακτική τους εφαρμογή

 Περιεχόμενο εκπαίδευσης:
Η Εκπαίδευση & Πιστοποίηση στο LSVT BIG είναι μία διαδραστική εκπαίδευση, σχεδιασμένη για τους επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές καθώς και φοιτητές, με ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο, εντατικό πρόγραμμα θεραπείας για άτομα με Νόσο Πάρκινσον. Η Εκπαίδευση θα καλύψει τις θεμελιώδεις αρχές της θεραπείας και το σκεπτικό της, τα βασικά στοιχεία της θεραπείας, δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας που συνάδουν με τα αποτελέσματά της, τις λεπτομέρειες και την πρακτική εφαρμογή της. Επιπλέον, θα γίνουν παρουσιάσεις μελέτης περιπτώσεων. Οι ερωτήσεις κατανόησης και οι προγραμματισμένες ώρες που αφιερώνονται  στην εξάσκηση διασφαλίζουν τα υψηλότερα επίπεδα μάθησης. Στην εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται συζήτηση για άλλες νευρικές διαταραχές και για την εξατομίκευση της θεραπείας για την εκπλήρωση των μοναδικών λειτουργικών στόχων του κάθε ασθενούς. 

✔ Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του LSVT BIG παρέχει:
• Εκπαιδευτικό υλικό για τους συμμετέχοντες και υλικό για τους ασθενείς.
• Επίσημη Πιστοποίηση LSVT BIG, με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την επιτυχία στις εξετάσεις.*
• Βοηθητικό video LSVT BIG, προς χρήση από τους εκπαιδευόμενους.
• Υλικό LSVT BIG για συνεδρίες (φόρμες θεραπείας, video και άλλα).
• Καταχώριση σε Ελλάδα και Κύπρο στην Παγκόσμια Βάση Πιστοποιημένων Κλινικών/Θεραπευτών  LSVT, με παραπομπή για τους ασθενείς.
• Πρόσκληση στην αποκλειστική ομάδα LSVT BIG Clinician στο Facebook.
• Ηλεκτρονική υποστήριξη από ειδικούς της LSVT BIG για κλινικές ερωτήσεις και όποια ανάγκη προκύψει κατά την εφαρμογή του στα περιστατικά σας.
• Δωρεάν μηνιαία διαδικτυακά σεμινάρια για προχωρημένα θέματα LSVT BIG και πρόσβαση σε on-demand διαδικτυακά σεμινάρια

* Ολοκληρώστε την Εξέταση Πιστοποίησης με βαθμολογία 85% που απαιτείται για να περάσετε. Η εξέταση θα είναι στα Ελληνικά και θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση όλων των μαθησιακών ενοτήτων. Εάν ένας συμμετέχων δεν περάσει την εξέταση, θα υπάρχει η ευκαιρία να δώσει ξανά την εξέταση ηλεκτρονικά, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος και όσες φορές χρειαστεί. 
Για τη συμμετοχή στην εξέταση είναι απαραίτητη η παρουσία των συμμετεχόντων καθ' όλη τη διάρκεια της Εκπαίδευσης.

→ Η Εκπαίδευση & Πιστοποίηση LSVT BIG πληροί τις προϋποθέσεις για τουλάχιστον 13,25 ώρες συνεχούς εκπαίδευσης (1.325 CEU) για Φυσικοθεραπευτές και Εργοθεραπευτές.
Η LSVT Global, Inc. είναι ένας εγκεκριμένος πάροχος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από την AOTA για ζωντανές, διαδικτυακές και μικτές/υβριδικές μορφές εκπαίδευσης. ✔ Μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
Να περιγράψουν τρεις αλλαγές παραδείγματος που είναι αποκλειστικά χαρακτηριστικές της θεραπείας LSVT BIG 
Να περιγράφουν το σκεπτικό της χρήσης ενός μοναδικού στόχου εύρους στη θεραπεία των ασθενών με Ν.Π. 
Να προσδιορίζουν σωστά τουλάχιστον τρεις βασικές αρχές του LSVT BIG οι οποίες διέπουν τη νευροπλαστικότητα ως συνάρτηση της σωματικής δραστηριότητας. 
Να συζητούν τα ευρήματα αποτελεσματικότητας τα οποία τεκμηριώνουν τη χρήση του LSVT BIG σε άτομα με Ν.Π.. 
Να παρέχουν τη συλλογιστική για κάθε μία από τις Ημερήσιες Ασκήσεις Μέγιστου Εύρους 
Να περιγράφουν τις τεχνικές σωστής απόδοσης των Ημερήσιων Ασκήσεων Μέγιστου Εύρους LSVT
Να περιγράφουν πώς θα προσαρμόσουν ή πώς θα προχωρήσουν τη θεραπεία LSVT BIG για ορισμένα σενάρια ασθενών με νόσο Πάρκινσον με διαφορετικά επίπεδα λειτουργίας. 
Να απαριθμήσουν σωστά τις τεχνικές διδασκαλίας 5/5 που είναι μοναδικές στα πρωτόκολλα θεραπείας LSVT. 
Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ Δραστηριοτήτων Λειτουργικού Χαρακτήρα, Δραστηριοτήτων Ιεράρχησης και Δραστηριοτήτων Γενίκευσης. 
Να προσδιορίζουν τους στόχους των Δραστηριοτήτων Λειτουρ γικού Χαρακτήρα, των Δραστηριοτήτων Ιεράρχησης και των Δραστηριοτήτων Γενίκευσης 
Να δώσουν ένα παράδειγμα βαθμονόμησης στο LSVT BIG. 
Να συνθέτουν τα δεδομένα από τη συνέντευξη με τον ασθενή, την εξέταση, τα τεστ διεγερσιμότητας και τα αποτελέσματα τυποποιημένων τεστ για να διαπιστώσουν εάν ο ασθενής θα ωφεληθεί από θεραπεία LSVT BIG. ➥ Δίδακτρα:
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, για να ενημερωθείτε σχετικά.❗ H προεγγραφή είναι απαραίτητη


❕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ❕ 
Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε
σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.

📞 6986180630
📧 edu@diepistimoniko.gr