Η θεραπευτική προσέγγιση CO-OP CO-OP ApproachTM

Ο Γνωσιακός Προσανατολισμός στην καθημερινή Εκτέλεση Έργων (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance, CO-OP ApproachTM)  είναι μία τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση βασιζόμενη στην εκτέλεση, για παιδιά και ενήλικες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα σε δραστηριότητες και  δεξιότητες, τις οποίες θέλουν ή χρειάζεται ή αναμένεται να εκτελούν .

Η προσέγγιση CO-OP, είναι μία εξατομικευμένη, πελατοκεντρική προσέγγιση που εμπλέκει  το άτομο σε μεταγνωστικό επίπεδο ώστε να επιλύσει τα προβλήματα σχετικά με την εκτέλεση των έργων  του. Εστιασμένη στην πραγμάτωση της επιτυχίας, η CO-OP ApproachTM χρησιμοποιεί  καθορισμό στόχων από κοινού με τα άτομα, δυναμική ανάλυση εκτέλεσης, χρήση γνωσιακών στρατηγικών, καθοδηγούμενη ανακάλυψη και αρχές διευκόλυνσης της επίτευξης των στόχων. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία όλα θεωρούνται απαραίτητα για την CO-OP ApproachTM, βρίσκονται σε μια δομημένη μορφή παρέμβασης με τη συμμετοχή και του γονέα ή σημαντικών άλλων, όπου αυτή θεωρείται απαραίτητη.

 
Στόχοι της CO-OP 
• Απόκτηση δεξιοτήτων
• Ανάπτυξη γνωστικών στρατηγικών
• Γενίκευση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών στην καθημερινή ζωή
• Μεταφορά της γνώσης σε νέες δεξιότητες, έργα και πλαίσια

Διεθνώς αναγνωρισμένη από θεραπευτές και ερευνητές, η CO-OP είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη  θεραπεία που καθοδηγεί τα άτομα να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν ανεξάρτητα γνωστικές στρατηγικές ώστε να φέρουν εις πέρας τις απαραίτητες εργασίες της καθημερινής ζωής, όπως ντύσιμο, περιποίηση, γραφή, ποδηλασία, κολύμπι, πληκτρολόγηση και άλλες καθημερινές δεξιότητες.

👉 Δείτε περισσότερα για την προσεχή εκπαίδευση CO-OP στην Ελλάδα ΕΔΩ.
 
Μια ιστορία για τον Δημήτρη, ένα αγόρι που απέκτησε αυτοπεποίθηση και εξελίχτηκε σε αποφασιστικό, πρακτικό άνθρωπο που του άρεσε να μαθαίνει! Του  Παναγιώτη Σιαβελή. Οι ελληνικές και άλλες αφηγήσεις σχετικά με την προσέγγιση CO-OP βρίσκονται στο σύνδεσμο: A story about Dimitris, a boy that became a confident learner and do-e – Icancoop
 
Βιβλιογραφία
Ένας κατάλογος δημοσιεύσεων βρίσκεται στο σύνδεσμο: Publications – Icancoop
 
Πληθυσμοί που ωφελούνται
Το CO-OP ApproachTM ωφελεί τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες. Η έρευνα που έχει διεξαχθεί έδειξε ότι είναι ευεργετική για τους ακόλουθους πληθυσμούς:
• Διαταραχή αναπτυξιακού συντονισμού (DCD)
• Επίκτητη εγκεφαλική βλάβη (ABI)
Διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ASD)
- Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (PDD)
- Σύνδρομο Asperger
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)
• Εγκεφαλική παράλυση
• Αναπτυξιακές ανικανότητες
• Δυσλεξία
• Διαταραχές υπερκινητικής κίνησης με έναρξη την παιδική ηλικία συμπεριλαμβανομένης της δυστονίας
• Υγιείς ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας με γνωστικά προβλήματα
• Εγκεφαλικά επεισόδια
• Τραυματική εγκεφαλική βλάβη (TBI)