Πληροφορίες βιωματικών σεμιναρίωνΑντιμετώπιση των δυσκολιών 
των Μαθηματικών και της Δυσαριθμησίας 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης
με βάση το μαθηματικό προφίλ κάθε μαθητήΤα σεμινάρια είναι αυτοτελή και δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε όλα ή
σε προηγούμενες ενότητες,
ενώ η συμμετοχή είναι ανοιχτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους.Εισηγητής:
Δρ. Γιάννης Καραγιαννάκης, Μαθηματικός
Επισκέπτης Καθηγητής University of Malta
Research Associate, Catholic University of Leuven
Διδάσκων Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δείτε το βιογραφικό του εισηγητή


Σκοπός σεμιναρίων:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας Μαθηματικών για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δυσκολεύονται στα Μαθηματικά είτε λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών/διαταραχών (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, ΔΕΠΥ, Αυτισμό, κ.α.) είτε λόγω εξωγενών παραγόντων όπως ανεπαρκής διδασκαλία, άγχος για το μάθημα των μαθηματικών, δυσκολίες του μαθήματος των μαθηματικών, κλπ.


Περιγραφή σεμιναρίων:
Τα βιωματικά σεμινάρια βασίζονται στο τετραπλό μοντέλο κατηγοριοποίησης των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων στους τομείς: επίγνωση αριθμού, οπτικο-χωρικές μνήμης και συλλογιστικής με κριτήριο τις γνωστικές δεξιότητες στις οποίες εδράζονται (Karagiannakis, Baccaglini-Frank & Roussos, 2017; Karagiannakis, Baccaglini-Frank & Papadatos, 2014. Η αξιοποίηση του τετραπλού μοντέλου μέσω απλών εκπαιδευτικών τεχνικών που παρουσιάζονται κατά το σύντομο θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου επιτρέπει στον ειδικό και το δάσκαλο να σκιαγραφήσει το μαθηματικό γνωστικό προφίλ κάθε μαθητή καταγράφοντας έτσι τα δυνατά και αδύναμα του σημεία. Οι τεχνικές διδασκαλίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος των δυσκολιών (Καραγιαννάκης, 2012) καθώς και μαθηματικό προφίλ κάθε μαθητή δίνοντας έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή. Πρόκειται για ένα βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης πάνω στις προτεινόμενες στρατηγικές διδασκαλίας και δραστηριότητες αφού υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου μέσω φύλλων εργασίας και χειροπιαστών αυθεντικών υλικών, όπως αληθινά νομίσματα, τραπουλόχαρτα, μετροταινία, προϊόντα της καθημερινότητας, κ.α. (Καραγιαννάκης, 2016). Βασικός στόχος του εργαστηρίων είναι η πρόσκτηση από τους συμμετέχοντες μιας πιο διευρυμένης (έξυπνης) προσέγγισης της διδασκαλίας των μαθηματικών  προσαρμοσμένη στις σημερινές ετερογενείς ανάγκες των μαθητών.

Οι τεχνικές διδασκαλίας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των σεμιναρίων εστιάζουν από τη μια στον πυρήνα των Μαθηματικών εννοιών στοχεύοντας στη βαθιά κατανόηση τους (εννοιολογική διδασκαλία) και από την άλλη σε τεχνικές μοντελοποίησης (ευρετική διδασκαλία) και αυτοματοποίησης (σαφής διδασκαλία) βασικών μαθηματικών δεδομένων και διαδικασιών ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή στα Μαθηματικά (Καραγιαννάκης, 2012).  Τα παραπάνω μοντέλα διδασκαλίας φαίνεται πως είναι τα περισσότερο αποτελεσματικά για μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα Μαθηματικά σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Gersten et al., 2009; Yayanthi et al., 2008).


Τα σεμινάρια απευθύνονται:
κυρίως σε ειδικούς (φοιτητές και επαγγελματίες), εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και γονείς που αναζητούν έναν απλό και δομημένο τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος των  Μαθηματικών προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές τόσο στην τρέχουσα ύλη της τάξης όσο και στην κάλυψη παρανοήσεων και κενών των προηγούμενων ετών. Οι τεχνικές διδασκαλίας που προτείνονται εφαρμόζονται τα τελευταία 30 χρόνια με εξαιρετική επιτυχία στο πρότυπο σχολείο για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Eureka Leuven School του Βελγίου.


Ενότητες βιωματικών σεμιναρίων:
Ο κύκλος των βιωματικών σεμιναρίων δομείται ιεραρχικά και περιλαμβάνει πέντε ενότητες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πέντε για τη δευτεροβάθμια. H διάρκεια της κάθε ενότητας είναι 3 ώρες.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο των ενοτήτων και τις προσεχείς διεξαγωγές τους, κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α' Ενότητα