Βιογραφικό Γιάννη Καραγιαννάκη


Είναι διδάσκων και ερευνητής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ συνεργάζεται και διδάσκει σε πολλά πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό στα μαθηματικά ενώ το διδακτορικό του και οι μεταδιδακτορικές του σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη των αριθμητικών γνωστικών δεξιοτήτων. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διερεύνηση των γνωστικών δεξιοτήτων που εμπλέκονται στη μάθηση των Μαθηματικών και στην ανάπτυξη διαφοροποιημένων στρατηγικών μάθησης των Μαθηματικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δουλειά του έχει δημοσιευτεί σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά και σε πλήθος διεθνών συνεδρίων ως κεντρικός ομιλητής. Έχει γράψει βιβλία για μαθητές και εκπαιδευτικούς αναφορικά με τη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Οι δουλειά του έχει μεταφραστεί σε πολλές Ευρωπαϊκές γλώσσες ενώ έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι συντονιστής και μέλος της ακαδημαϊκής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Μαθησιακές Δυσκολίες (European Dyslexia Association) και επιστημονικός υπεύθυνος του MathPro Education.