Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών

    Προσεχή σεμινάρια > Σεμινάρια Παιδαγωγικών & Ειδικής Αγωγής > Αυτισμός: Κλινική εικόνα & Διαχείριση συμπεριφορών

- Λευκωσία | 22 Φεβρουαρίου 2020 | ώρες: 11:30 - 15:00
- Ρέθυμνο | 10 Μαΐου 2020 | ώρες: 10:30 - 14:00
- Ηράκλειο | 10 Μαΐου 2020 | ώρες: 17:00 - 20:30
Χώρος διεξαγωγής: γίνεται γνωστός στους συμμετέχοντες μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης της αίθουσας

Εισηγήτρια:
Φωτεινή Μιδούχα
Ψυχολόγος, MSc
Board Certified Behaviour Analyst (BCBA)
τ. συνεργάτιδα BCDD, University of Wales, Bangor – UK
τ. εκπαιδεύτρια CALM


Περιεχόμενο σεμιναρίου:
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την φύση και την κλινική εικόνα του αυτισμού. Θα αναφερθούν επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές,  που συμπεριλαμβάνουν την ολοκλήρωση μιας «λειτουργικής αξιολόγησης» των αρνητικών - ανεπιθύμητων συμπεριφορών, πριν το σχεδιασμό παρεμβάσεων για αυτές.
Αυτό το σεμινάριο θα περιγράψει τα βασικά μέρη μιας τέτοιας αξιολόγησης, όπως επίσης και εδραιωμένες παρεμβάσεις για τις «προκλητικές συμπεριφορές» στις διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω παρουσίασης που θα περιλαμβάνει διαγράμματα και βίντεο θα περιγραφεί:
- η συνάρτηση ABC & MOs
- η χρήση διαγραμμάτων στην αξιολόγηση των συμπεριφορών
- και εδραιωμένες παρεμβάσεις


Το σεμινάριο απευθύνεται:
- σε επαγγελματίες και φοιτητές
• Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
• Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Ειδικούς Παιδαγωγούς
• Λογοθεραπευτές
• Εργοθεραπευτές
• Ψυχολόγους
- σε γονείς
- σε κάθε ενδιαφερόμενο


Δίδακτρα: 25€

Στο σεμινάριο χορηγείται:
• Φάκελος σεμιναρίου
• Βεβαίωση παρακολούθησης


H προεγγραφή είναι απαραίτητη

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να μας καλείτε στο 6986180630.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας στο facebook κάντε like στη σελίδα μας!