Τραυλισμός: Τα χαρακτηριστικά και η αντιμετώπισή του

από τη Γλυκερία Λώλη
Λογοθεραπεύτρια στο Διεπιστημονικό Κέντρου Ηπείρου
Τι είναι ο τραυλισμός;
Σύμφωνα με την Διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10), 2010, ως τραυλισμός χαρακτηρίζονται οι συχνές επαναλήψεις ή επιμηκύνσεις ήχων ή συλλαβών ή λέξεων ή συχνών δισταγμών ή παύσεων που διακόπτουν τη ρυθμική ροή του λόγου.  


Που οφείλεται ο τραυλισμός;    
Η αιτιολογία του τραυλισμού δεν είναι πλήρως κατανοητή, αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι προκύπτει από τον συνδυασμό ιδιοσυστατικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. (Reddy, Sharma and Shivashankar, 2010)           

Ποια τα χαρακτηριστικά του τραυλισμού;
Ο τραυλισμός έχει πρωτεύουσες και δευτερεύουσες συμπεριφορές. Οι πρωτεύουσες συμπεριφορές, είναι τα πιο ορατά στοιχεία της διαταραχής ροής, όπως:
·         Επαναλήψεις:
- ήχων (π.χ. θ-θ-θ-θ-θέλω)
- συλλαβών (π.χ. «θε-θε-θε-θέλω»)
- λέξεων (π.χ. θέλω-θέλω-θέλω ένα μπισκότο)
- φράσεων (π.χ. Θέλω ένα - θέλω ένα – θέλω ένα μπισκότο)
·         Επιμηκύνσεις ήχων (π.χ. «θθθθθθέλω»)
·         Μπλοκαρίσματα (διακοπή της ομιλίας συνοδευόμενη από μυϊκή ένταση στο πρόσωπο ή σφίξιμο των χειλιών).
·         Αδικαιολόγητες παύσεις μεταξύ δύο λέξεων ή μέσα στην λέξη
·         Παρεμβολές, δηλαδή χρήση ήχων, συλλαβών ή λέξεων μέσα στην πρόταση χωρίς να σχετίζονται με αυτή (π.χ. Θέλω ένα εεεεεε μπισκότο.)
·         Μη ολοκληρωμένες φράσεις (π.χ. Θέλω να μου δώσεις το) (Culatta and Goldberg, 1995)

Οι δευτερεύουσες συμπεριφορές είναι είτε συμπεριφορές διαφυγής είτε αποφυγής.
  Διαφυγής: έχουν σαν στόχο να λήξει το τραυλικό επεισόδιο και να ολοκληρωθεί η πρόταση π.χ κλείσιμο/σφίξιμο των ματιών, κούνημα της κεφαλής, των άκρων ή του κορμού.
  Αποφυγής: έχουν σαν στόχο την ολοκλήρωση της πρότασης χωρίς τραυλικό επεισόδιο, π.χ. αλλαγή λέξης (Kraaimaat et al., 2002)

Πότε εμφανίζεται ο τραυλισμός;
Ο τραυλισμός συνήθως εμφανίζεται κατά τη φάση όπου η γλωσσική ανάπτυξη είναι ραγδαία. Για πρώτη φορά πιθανόν είναι να παρατηρήσουμε τραυλικά επεισόδια κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας, 2,5 - 5 ετών. Σπανιότερα μπορεί να εμφανιστεί σε μεγαλύτερες ηλικίες όπως 5-6 ετών ή στις αρχές του δημοτικού. Η συχνότητα του τραυλισμού συνήθως δεν είναι σταθερή. Όταν πρωτοεμφανιστεί μπορεί να διαρκέσει μέρες/εβδομάδες/μήνες, μετά να μην εκφράζεται για κάποιο χρονικό διάστημα και έπειτα να εμφανιστεί ξανά με την ίδια ή διαφορετική  μορφή και ένταση.  (Guitar, 2013)

Τι πρέπει να κάνω αν το παιδί μου τραυλίζει;
Αρχικά, θα πρέπει να παρακολουθήσετε το φαινόμενο με ψυχραιμία και χωρίς να μεταδώσετε στο παιδί την εντύπωση ότι δεν μιλάει καλά. Δώστε λίγο χρόνο να δείτε πως θα εξελιχθεί η ροή της ομιλίας του και καταγράψτε γεγονότα που θεωρείτε ότι πιθανόν πυροδοτούν τα τραυλικά επεισόδια. Στη συνέχεια, επισκεφτείτε έναν εξειδικευμένο λογοθεραπευτή και αναφέρετε τη δυσκολία και τις ανησυχίες σας. Αφού αξιολογήσει το παιδί, θα σας κατατοπίσει πλήρως για την κατάσταση της ροής της ομιλίας του παιδιού, αν χρειάζεται αποκατάσταση, ποιο θα είναι το θεραπευτικό πρόγραμμα και αν χρειάζεται και η συνδρομή άλλου ειδικού (π.χ. ψυχολόγος). 

Τι μπορεί να μου προσφέρει η λογοθεραπεία;
Η κατάλληλη θεραπεία που θα επιλέξει o λογοθεραπευτής, ο οποίος θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος στον τραυλισμό, θα βοηθήσει:
•        Στον έλεγχο της ομιλίας και της ροή της.
•        Στην αύξηση της αυτοπεποίθησης, σχετικά με την επικοινωνία, σε όλα τα κοινωνικά περιβάλλοντα.
•        Στην εκμάθηση τεχνικών επικοινωνίας και πώς να τις χρησιμοποιείς για να εξυπηρετείς και να διευκολύνεις την επικοινωνία σου κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη.
•        Στην απόκτηση λεκτικής ευφράδειας και στην μείωση της συχνότητας και της έντασης των στιγμών του τραυλισμού.


Η κυρία Λώλη είναι εισηγήτρια εξειδικευμένων σεμιναρίων, που πραγματοποιούνται από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, για τον Τραυλισμός. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά μπορείτε να δείτε εδώ.