Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Διαδικτυακού Ζωντανού Σεμιναρίου LSVT BIG


 

Προ-μαγνητοσκοπημένη Μάθηση στην πλατφόρμα LearnUpon

(3 ώρες & 20 λεπτά χρόνος διδασκαλίας)

Εκτίμηση Προϋπάρχουσας Γνώσης (40 ερωτήσεις, 20 λεπτά μέσος χρόνος ολοκλήρωσης)

Ενότητα 1: Εισαγωγή (15 λεπτά)

Ενότητα 2: Τα βασικά του LSVT και Αλλαγές Παραδείγματος (54 λεπτά)

Ενότητα 3: Επισκόπηση της νόσου Πάρκινσον (32 λεπτά)

Ενότητα 4: Επίδειξη θεραπείας LSVT BIG σε βίντεο (46 λεπτά)

Ενότητα 5: Δεδομένα LSVT (33 λεπτά)

Ερωτήσεις Επανάληψης Γνώσεων από τις Ενότητες 1-5 στην LearnUpon1η Διαδικτυακή Live Ημέρα: 2:00 – 8:30 μμ EET (UTC+3)

(5 ώρες & 25 λεπτά χρόνος διδασκαλίας)

Έχετε πρόσβαση σε όλες τις ενότητες μέσω του λογαριασμού σας στην LearnUpon. Οι διαδικτυακές ζωντανές συνεδρίες θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Zoom. Όλες οι ώρες αναγράφονται σε Ώρα Ανατολικής Ευρώπης (ΕΕΤ) (UTC+3).

 

Ενότητα 6: 2:00 - 3:30 μμ (90 λεπτά)

Εισαγωγή στις Μεθόδους LSVT BIG. Καθημερινές Ασκήσεις Μέγιστου Εύρους. Προσαρμογές/Εξελίξεις των Καθημερινών Ασκήσεων Μέγιστου Εύρους

 

           Διάλειμμα: 3:30 – 3:45 μμ (15 λεπτά)

Ενότητα 7: 3:45 – 5:00 μμ (75 λεπτά)

Διαδραστική συνεδρία εξάσκησης στις Καθημερινές Ασκήσεις Μέγιστου Εύρους και τις Προσαρμογές τους από Καθιστή Θέση. Ζωντανές επιδείξεις, εξάσκηση σε μεγάλες ομάδες και εξάσκηση ανά ζεύγη.

       

Διάλειμμα: 5:00 - 5:15 μμ (15 λεπτά)

Ενότητα 8: 5:15 – 7:10 μμ (115 λεπτά)

Δραστηριότητες Λειτουργικού Χαρακτήρα και Δραστηριότητες Ιεράρχησης με επιδείξεις και διαδραστική εξάσκηση σε μικρές ομάδες

 

Διάλειμμα: 7:10 – 7:25 μμ (15 λεπτά)

Ενότητα 9: 7:25 – 8:00 μμ (35 λεπτά)

Βάδιση BIG

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Συμπληρωματική Συνεδρία Ομαδικής Εξάσκησης στις Ασκήσεις 8:00 – 8:30 μμ

 

           Ερωτήσεις Επανάληψης Γνώσεων από τις Ενότητες 6-9 στην LearnUpon

 

 

2η Διαδικτυακή Live Ημέρα: 2:00 – 8:00 μμ EET (UTC+3)

(4 ώρες & 50 λεπτά χρόνος διδασκαλίας)

Έχετε πρόσβαση σε όλες τις ενότητες μέσω του λογαριασμού σας στην LearnUpon. Οι διαδικτυακές ζωντανές συνεδρίες θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Zoom. Όλες οι ώρες αναγράφονται σε Ώρα Ανατολικής Ευρώπης (ΕΕΤ) (UTC+3).

 

Ενότητα 10: 2:00 – 3:00 μμ (60 λεπτά)

ΦαινόμεναΠαγώματος’. Τεχνικές Διδασκαλίας. Περίληψη

 Ενότητα 11: 3:00 – 3:45 μμ (45 λεπτά)

Βαθμονόμηση

 

Διάλειμμα: 3:45 – 4:00 μμ (15 λεπτά)

 

Ενότητα 12: 4:00 – 5:15 μμ (75 λεπτά)

Επόμενες Συστάσεις, Ποσοτικοποίηση, Διεπιστημονική Φροντίδα, και Προετοιμασία για τη Διαδραστική Συνεδρία  

 

Διάλειμμα: 5:15 – 5:30 μμ (15 λεπτά)

 

Ενότητα 13: 5:30 – 7:00 μμ (90 λεπτά)

Διαδραστική Συνεδρία Εξάσκησης με εθελοντές με ΝΠ σε μικρές ομάδες

 

Ενότητα 14: 7:00 – 7:30 μμ (30 λεπτά) Κλινική Εφαρμογή

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ: Συνεδρία Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Zoom με Διδάσκοντες LSVT BIG: 7:30 – 8:00 μμ
Τελικά Στοιχεία στην LearnUpon

          Ερωτήσεις Επανάληψης Γνώσεων από τις Ενότητες 10-14

 

Αξιολόγηση του Σεμιναρίου

 

Τελικές εξετάσεις: 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, απαιτείται βαθμολογία πάνω από 85%

(20 λεπτά μέσος χρόνος ολοκλήρωσης)