Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία στα Ιωάννινα


Ο λόγος αποτελεί για το παιδί που αναπτύσσεται μια θεμελιώδη λειτουργία που του επιτρέπει να επικοινωνεί, να σκέφτεται, να μαθαίνει, να εκφράζει και να ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυμίες του. Συμβάλλει στη συναισθηματική  ολοκλήρωση του παιδιού και στην κοινωνικοποίησή του. Οι διαταραχές του λόγου και της ομιλίας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ανάπτυξη του παιδιού σε όλους αυτούς τους τομείς.

Ενδεικτικές συμπεριφορές του παιδιού που μπορεί να σημαίνουν διαταραχή του λόγου ή της ομιλίας:
Το παιδί δεν κατανοεί πάντα αυτό που του λέτε, δεν ανταποκρίνεται κατάλληλα στις οδηγίες που του δίνετε και στις προσπάθειες που κάνετε να επικοινωνήσετε μαζί του. 
Δεν έχει καθαρή ομιλία και δε γίνεται εύκολα αντιληπτό από πρόσωπα που δεν το βλέπουν συχνά.
Δεν έχει λεξιλόγιο το ίδιο πλούσιο με άλλα παιδιά της ηλικίας του.
Κάνει στερεοτυπικές, μονότονες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις του σώματος, των άκρων ή του κεφαλιού. Δεν εδραιώνει βλεμματική επαφή με πρόσωπα ή αντικείμενα. Το παιχνίδι του είναι μηχανικό και όχι συμβολικό. Ασχολείται με ιδιόρρυθμο τρόπο με τα
αντικείμενα και τα παιχνίδια του.
Δυσκολεύεται στη ροή της ομιλίας του, π.χ. «κολλάει» στον πρώτο ήχο της λέξης ή επαναλαμβάνει την πρώτη συλλαβή, ολόκληρη τη λέξη ή και τη φράση.
Έχει δυσκολίες στο γραπτό λόγο, δηλαδή στην ανάγνωση και στη γραφή.Υπηρεσίες που προσφέρουν οι Λογοθεραπευτές του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου
Η προσφορά του λογοθεραπευτή εντάσσεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών υπηρεσιών, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την αποκατάσταση της επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.
Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν:
Άτομα με διαταραχές στην άρθρωση ή/και στη φωνολογία (π.χ. αντικατάσταση διαφόρων ήχων: «θάλαθα» αντί για «θάλασσα», «φέλω» αντί για «θέλω», «καγέκλα» αντί για «καρέκλα», «νελό» αντί για «νερό», απλοποίηση ή παράλειψη ήχων ή/και συλλαβών: «πότα» αντί «πόρτα», «νάνα» αντί «μπανάνα») ούτως ώστε να μάθουν τη σωστή εκφορά διαφόρων φωνημάτων (γραμμάτων).
Άτομα με τραυλισμό, τα οποία παρουσιάζουν δυσκολία στη ροή της ομιλίας τους όπως επαναλήψεις της αρχικής συλλαβής, λέξης ή φράσης (π.χ. «θα θα θα φύγω», «θθθθθθέλω παγωτό»), ώστε να μιλούν με μεγαλύτερη ευχέρεια.
Παιδιά με διαταραχές στο λόγο, οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε κάποιο σύνδρομο, εγκεφαλική παράλυση ή νοητική υστέρηση (ανωριμότητα στην ανάπτυξη ή αργή εξέλιξη στην ανάπτυξη του λόγου τους), ώστε να αναπτύξουν την προφορική και γραπτή τους έκφραση (σύνταξη, λεξιλόγιο…). Επίσης και παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή, με σκοπό τη βελτίωση του λεξιλογίου, της γραμματικής και της σύνταξης.
Βαρήκοα άτομα, ώστε να αναπτύξουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την προφορική τους επικοινωνία (εκπαίδευση μετά από τοποθέτηση ακουστικών βαρηκοΐας ή κοχλιακών εμφυτευμάτων).
Παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/Αυτισμός (σημαντικές αποκλίσεις ή απουσία επικοινωνιακών, κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων).
Άτομα με Mαθησιακές Δυσκολίες (π.χ. δυσκολίες στην κατανόηση ενός κειμένου, δυσκολίες στην ανάγνωση και ορθογραφία, δυσκολίες στην εργασιακή μνήμη).
Άτομα με διαταραχές της φωνής (π.χ. βραχνάδα, ιδιαίτερα ψιλή φωνή, χαμηλή ή πολύ δυνατή φωνή) ώστε να βελτιώσουν τη φωνή τους.
Ενήλικες μετά από αφαίρεση του λάρυγγα για ανάπτυξη της ομιλίας μέσω του οισοφάγου.
Άτομα με αφασία ή δυσαρθρία ως αποτέλεσμα εγκεφαλικού επεισοδίου, τραυματισμού ή νευρολογικής νόσου για να αναπτύξουν τις εναπομείνασες δυνατότητες τους για επικοινωνία.
Παιδιά και ενήλικες με δυσκολίες σίτισης και κατάποσης με απώτερο στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών αυτών.


Η επιστημονική ομάδα του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα τις δυσκολίες στην εξέλιξη της ομιλίας και του λόγου του παιδιού και του ενήλικα και να αναλάβει τη θεραπεία εφόσον αυτό χρειαστεί.


Οι Λογοθεραπευτές του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου είναι επιστήμονες καταρτισμένοι σε προγράμματα και μεθόδους που χρησιμοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Ενδεικτικά: PECS, MAKATON, SOCIAL STORIES, LSVT,
HANEN, LIDCOMBE, ACCENT METHOD,
TEACCH, ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ, ΑνΟμιΛο4, INTENSIVE
INTERACTION, PALIN PCI, ΜΕΘΟΔΟΣ VAN RIPER,
SIMATA, NUFFIELD DYSPRAXIA, BAYLEY,
INTEGRATED VOICE THERAPY.Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια αν υποψιαστείτε την παραμικρή δυσκολία στο παιδί σας. Μη ξεχνάτε ότι η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση θα βοηθήσουν στη σωστή ανάπτυξη του λόγου, της ομιλίας και της αντίληψης του παιδιού ή του ενήλικα.


Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ - Ρ Α Ν Τ Ε Β ΟΥ
Κερκύρας 5, Ιωάννινα