SOCIAL STORIES™ 10.3 | Σεμινάριο Κοινωνικών Ιστοριών


Ένα Σεμινάριο Carol Gray Social Stories™ με την Catherine Faherty, TEAM Social Stories™


📣 live webinar

✖ Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων


🗣 Εκπαιδεύτρια:
Catherine Faherty
Authorized "Carol Gray Team Social Stories" Instructor
Former TEACCH Consultant, Teacher Trainer, and Therapist
Author


🚩 Στο σεμινάριο παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά!


✔ Περιγραφή του διαδικτυακού Σεμιναρίου Social Stories™ 10.3:
Οι Social Stories™ (Κοινωνικές Ιστορίες) έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από τριάντα χρόνια σε άτομα όλων των ηλικιών με αυτισμό για τη μετάδοση πληροφοριών κοινωνικής φύσης, κατά τρόπο αποτελεσματικό και κατανοητό. Γνωστές για το εύρωστο σκεπτικό τους και την εξατομικευμένη πρακτικότητά τους, οι πρώτες Κοινωνικές Ιστορίες υποστήριζαν μαθητές του γυμνασίου  στις επαγγγελματικές τους εμπειρίες στην κοινότητα.  Σήμερα, οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι μια έγκριτη, επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική η οποία χρησιμοποιείται τακτικά σε άτομα με αυτισμό, διαταραχές της κοινωνικής επικοινωνίας και άλλες διαταραχές, αλλά και με νευροτυπικά παιδιά. Κάθε Ιστορία διεξέρχεται ένα συγκεκριμένο θέμα μέσω μιας διαδικασίας και χαρακτηριστικών συγγραφής που ακολουθούν δέκα προσδιοριστικά κριτήρια που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια της προσέγγισης. 

Χρησιμοποιώντας την προφορική διδασκαλία, τη συζήτηση και τις δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να ερευνούν, να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν μια Κοινωνική Ιστορία σύμφωνα με τα προσφάτως επικαιροποιημένα και αναθεωρημένα κριτήρια των Social Stories 10.3.  

______________________________________________________________________________________

Ορισμός των Κοινωνικών Ιστοριών 10.3 (Social Stories™ 10.3)
Αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα και εγκυρότητα κάθε ανθρώπινης εμπειρίας και προοπτικής, καθώς και το ότι τα κοινωνικά ελλείμματα και οι λύσεις τους ανήκουν σε όλους, μια Κοινωνική Ιστορία περιγράφει με ακρίβεια ένα προσωπικά σχετικό θέμα (συχνά πρόκειται για κάποιο πλαίσιο, μια δεξιότητα, ένα επίτευγμα, ή μια έννοια) σύμφωνα με τα δέκα προσδιοριστικά κριτήρια.  Αυτά τα κριτήρια καθοδηγούν την έρευνα της Ιστορίας, την ανάπτυξη και τη χρήση της έτσι ώστε να διασφαλίζεται μια συνολική υποστήριξη και μια μορφή, μια φωνή, ένα περιεχόμενο και μια εμπειρία μάθησης που καθιστούν τις Ιστορίες περιγραφικές, κατανοητές, με σεβασμό και σωματικά, κοινωνικά και συναισθηματικά  ασφαλείς για το Κοινό τους (το παιδί, τον/την έφηβο, ή τον ενήλικα).

Αρχικά, η διαδικασία εκπόνησης μιας Κοινωνικής Ιστορίας είχε την ονομασία «Κατευθυντήριες Γραμμές των Κοινωνικών Ιστοριών», αλλά περιοδικά αναθεωρήθηκε και αναδιοργανώθηκε για να συμβαδίζει με τη συνεχιζόμενη έρευνα καθώς και με τη βιωματική εμπειρία της προσέγγισης. Το 2004, οι Κατευθυντήριες Γραμμές των Κοινωνικών Ιστοριών μετασχηματίστηκαν ως Κοινωνικές Ιστορίες 10.0, δέκα κριτήρια τα οποία προσδιορίζουν με σαφήνεια τι είναι –και τι δεν είναι – Κοινωνική Ιστορία. Εννέα χρόνια αργότερα, μετεξελίχτηκαν σε  Κοινωνικές Ιστορίες 10.1, και αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη αναθεώρηση και αναδιοργάνωση των  Κοινωνικών Ιστοριών 10.0, με τις Κοινωνικές Ιστορίες 10.2 που δημοσιεύτηκαν τον Μάιο του 2014.  Αυτό το σεμινάριο βασίζεται στα πολύ νέα Κριτήρια των Κοινωνικών Ιστοριών 10.3 (2021).

______________________________________________________________________________________


✔ Μαθησιακοί Στόχοι
Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
α. Να δίνουν τον ορισμό της Κοινωνικής Ιστορίας,
β. Να περιγράφουν τη φιλοσοφία της Κοινωνικής Ιστορίας, την Κοινωνική Ταπεινοφροσύνη,
γ. Να απαριθμούν τα Κριτήρια των Κοινωνικών Ιστοριών 10.3,
δ. Να εξηγούν τη διαφορά μεταξύ μιας Κοινωνικής Ιστορίας και μιας ιστορίας,
ε. Να απαριθμούν 5 κοινά λάθη στις Κοινωνικές Ιστορίες,
στ. Να εξηγούν πώς οι Κοινωνικές Ιστορίες βελτιώνουν την ανταπόκριση των γονέων και των  επαγγελματιών στα άτομα με αυτισμό και τις αλληλεπιδράσεις με αυτά, και
η. Να πραγματοποιούν την έρευνα, να συγγράφουν και να αποτυπώνουν μια αυθεντική Κοινωνική Ιστορία.
 

✔ Χρονοδιάγραμμα του σεμιναρίου
Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο ολοκληρώνεται σε δύο 
online ενότητες.
• Πρώτη διδακτική ενότητα:  Κριτήρια 1-3
• Δεύτερη διδακτική ενότητα:  Κριτήρια 4-10


✔ Το πρακτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
- επαγγελματίες & φοιτητές
• Λογοθεραπευτές
• Εργοθεραπευτές
• Ψυχολόγους
• Ειδικούς Παιδαγωγούς
• Παιδαγωγούς Προσχολικής & Σχολικής Ηλικίας
- Παιδοψυχίατρους
Γονείς παιδιών με ΔΑΦ
κάθε ενδιαφερόμενο


➥ Δίδακτρα:
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, για να ενημερωθείτε σχετικά.✔ Στο σεμινάριο θα χορηγηθεί:
📜 Πιστοποίηση εκπαίδευσης στις Κοινωνικές Ιστορίες από τον οργανισμό Carol Gray Social Stories™  [στέλνεται με email]
📖 σημειώσεις σεμιναρίου [στέλνονται με email πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου]
📝Εργασίες με σύντομες ασκήσεις που θα χρησιμοποιούν τις έννοιες και τις πρακτικές δεξιότητες την ώρα που τις διδάσκονται [στέλνονται με email πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου]


✔ Πλατφόρμα μετάδοσης σεμιναρίου: zoom

✔ Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- PC / laptop / tablet
- Σύνδεση internet
- Προσωπικός λογαριασμός zoom (για δωρεάν εγγραφή επισκεφτείτε το zoom.us)
- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (χρήση ηχείων, μικροφώνου και κάμερας)

⇒ Οι πληροφορίες για τη σύνδεσή σας στο σεμινάριο θα σταλθούν μετά την εγγραφή σας σε αυτό.


❗ H προεγγραφή είναι απαραίτητη


❕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ❕ 
Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε
σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.

📞 6986180630
📧 edu@diepistimoniko.gr