Βιογραφικό Joyce Lum

 
 Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα:
Ως Κλινική Διευθύντρια του Κέντρου TEACCH του Charlotte, που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Βόρειας Καρολίνας, η Dr. Lum διαχειρίζεται και εποπτεύει τις κλινικές, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενός από τα εννέα περιφερειακά Κέντρα TEACCH. Μερικές από τις καθημερινές ευθύνες της περιλαμβάνουν συνεχείς ευκαιρίες ανταμοιβής και εκμάθησης για άμεση εργασία με παιδιά, εφήβους και ενήλικες με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και τις οικογένειές τους, σχολική διαβούλευση, εποπτεία και κατάρτιση προσωπικού, ασκούμενων και άλλων επαγγελματιών, και στηρίζει τοπικές επιτροπές για τη βελτίωση των υπηρεσιών για άτομα με διαταραχή φάσματος του αυτισμού.
 
 Σπουδές & Εκπαίδευση:
B.A., Psychology, University of California, Santa Barbara
M.A., Ph.D., Clinical Psychology, University of South Florida
Fellowship/Internship-Child Clinical Psychology, University of North Carolina, Chapel Hill, Medical School, Division TEACCH
Post-Doc Fellowship-Child Clinical Psychology/Autism, University of North Carolina, Chapel Hill, Division TEACCH