Early Start Denver Model: Δραστηριότητες Ρουτίνας από κοινού

  


 

📣 live webinar

📅 13 & 14 Ιουλίου 2024
🕓 16:00 – 21:00
→ Η είσοδος στην πλατφόρμα αναμετάδοσης αρχίζει μισή ώρα πριν την έναρξη του webinar.
✖ Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων


💬 Εισηγήτρια:
Laurie A. Vismara, Ph.D., BCBA-D 
👉 Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες για την εισηγήτρια

🚩 Στο σεμινάριο παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά!

Περιγραφή
Το Μοντέλο Early Start Denver Model (ESDM) είναι μια τεκμηριωμένη προσέγγιση πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αυτισμό ή με κίνδυνο αυτισμού ηλικίας έως 60 μηνών. Σε αυτό το διήμερο πρακτικό σεμινάριο, θεραπευτές και ειδικοί θα διερευνήσουν από κοινού δραστηριότητες ρουτίνας ως πλαίσιο διαδραστικής διδασκαλίας των στρατηγικών αξιολόγησης και παρέμβασης του ESDM. Μέσα από τις από κοινού δραστηριότητες ρουτίνας, τα παιδιά και ένας ή περισσότεροι σύντροφοι (θεραπευτές και γονείς που εκπαιδεύονται από θεραπευτές) επιλέγουν και οργανώνουν μαζί μια δραστηριότητα, υλοποιούν μια αρχική ιδέα παιχνιδιού ή μια ρουτίνα της δραστηριότητας που ονομάζεται «θέμα», προσθέτουν άλλα υλικά, ενέργειες ή βήματα για να διαφοροποιήσουν και να επεκτείνουν τη δραστηριότητα, την αλληλεπίδραση και τις ευκαιρίες μάθησης και φτάνουν στο τέλος της δραστηριότητας, όπου αποσύρουν τα σχετικά υλικά πριν επιλέξουν τι θα κάνουν στη συνέχεια και επαναλάβουν αυτό το πλαίσιο. Κάνοντας δραστηριότητες ρουτίνας από κοινού, είτε πρόκειται για αντικείμενα-παιχνίδια, βιβλία, κοινωνικά παιχνίδια, γεύματα, ντύσιμο κ.λπ., υποστηρίζουν την προσοχή των παιδιών σε μικρή ηλικία, τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης στο πλαίσιο ουσιαστικών και ικανοποιητικών ανταλλαγών και σχέσεων. Συνδυάζοντας την ομαδική μάθηση με αυτοκαθοδηγούμενες δραστηριότητες, οι επαγγελματίες θα αποκτήσουν γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για τη χρήση και αξιολόγηση αυτού του πλαισίου που χαρακτηρίζεται από κοινή εμπλοκή, κοινή θετική συναισθηματική επίδραση/ενέργεια, και αυθόρμητη κοινωνική μάθηση με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
  
 
Μαθησιακοί Στόχοι
Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν:
  1. Να ορίζουν τις από κοινού δραστηριότητες ρουτίνας.
  2. Να περιγράφουν γιατί οι από κοινού δραστηριότητες ρουτίνας είναι σημαντικές για την ανάπτυξη των παιδιών και τις σχέσεις τους με τους άλλους.
  3. Να προσδιορίζουν τις στρατηγικές των από κοινού δραστηριοτήτων ρουτίνας που χρησιμοποιούν αγαπημένες δραστηριότητες του παιδιού ώστε να έχουν ουσιαστικό νόημα, να δίνουν κίνητρο και να ανταμείβουν το παιδί.
  4. Πηγές/πόροι αυτό-αξιολόγησης, προβληματισμού/στοχασμού, σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων για συνεχή χρήση.


Πρόγραμμα του πρακτικού σεμιναρίου

        Ανεξάρτητη Μάθηση (1 ώρα):
Ένα βίντεο εισαγωγικού περιεχομένου περίπου 1 ώρας για να το παρακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι πριν από τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, όποτε τους βολεύει.
 
        1η Ημέρα (5 ώρες)
Η 1η ημέρα του σεμιναρίου θα επικεντρωθεί σε στρατηγικές ESDM για τον σύντροφο παιχνιδιού (play partner) και τη διδασκαλία κοινωνικών ρουτινών με τα παιδιά, οι οποίες χαρακτηρίζονται από κοινή εμπλοκή και κοινή θετική συναισθηματική επίδραση/ενέργεια για την υποστήριξη της αυθόρμητης κοινωνικής μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα διερευνήσουν τα ενδιαφέροντα των παιδιών για να επιχειρήσουν να μετατρέψουν τον ενθουσιασμό και την αξία της ανταμοιβής για αυτά τα αντικείμενα ή τις ενέργειες σε κοινό ενθουσιασμό με έναν  κοινωνικό σύντροφο (social partner) για να κάνουν τη δραστηριότητα μαζί. Μέσα από τις αλληλεπιδράσεις, αναδεικνύονται η κοινωνική επικοινωνία και άλλες σημαντικές πτυχές της δραστηριότητας, καθώς τα διδακτικά επεισόδια προσαρμόζονται προσεκτικά και εισάγονται σε θέματα.
 
 ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΙΟΥΛΙΟΥ: 4:00-9:00μμ
▪  4:00-4:30μμ - Η εισηγήτρια θα καλωσορίσει τους εκπαιδευόμενους στο σεμινάριο, θα κάνει μια επισκόπηση του σεμιναρίου και θα εξετάσει τυχόν ερωτήσεις από το Βίντεο Ανεξάρτητης Μάθησης που παρακολούθησαν οι εκπαιδευόμενοι πριν από αυτή τη συνεδρία.
▪  4:30-5:15μμ - Η εισηγήτρια θα παρουσιάσει στρατηγικές ESDM και παραδείγματα σε βίντεο για το πώς βρίσκουμε θέματα που αρέσουν στα παιδιά και μπορούν να τα κάνουν με άλλους, και για το πώς γινόμαστε χρήσιμοι κοινωνικοί σύντροφοι (social partners) που ακολουθούν τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
▪  5:15-6:15μμ - Οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε ομάδες των 8 έως 10 ατόμων σε εικονικές αίθουσες zoom και θα έχουν 15 λεπτά για να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ένα θέμα από έναν κατάλογο με ιδέες παιχνιδιού, χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα σχεδιασμού που θα τους δοθεί, ενώ η εισηγήτρια θα επισκέπτεται εναλλάξ τις εικονικές αίθουσες για να ακούει τις συζητήσεις των ομάδων. Κάθε ομάδα θα έχει 5 λεπτά για να παρουσιάσει τις ιδέες της σε όλους, με σύντομη ανατροφοδότηση από την εισηγήτρια. 
▪  6:15-6:30μμ - Διάλειμμα
▪  6:30-7:15μμ - Η εισηγήτρια θα παρουσιάσει στρατηγικές ESDM και παραδείγματα σε βίντεο για το πώς αναπτύσσουμε ευκαιρίες μάθησης, καθώς αυξάνεται η προσοχή, η κατανόηση και το κίνητρο των παιδιών να κάνουν θέματα, έτσι ώστε οι πράξεις, τα συναισθήματα και οι λέξεις να αντικατοπτρίζουν μια σκόπιμη, οργανωμένη και συνεκτική ακολουθία συμπεριφορών προσανατολισμένων σε έναν στόχο.
▪  7:15-8:15 μμ μ- Οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε ομάδες των 8 έως 10 ατόμων σε εικονικές αίθουσες zoom και θα έχουν 15 λεπτά για να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ευκαιρίες μάθησης για διδασκαλία από έναν κατάλογο δεξιοτήτων-στόχων, χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα σχεδιασμού που θα τους δοθεί, ενώ η εισηγήτρια θα επισκέπτεται εναλλάξ τις εικονικές αίθουσες για να ακούει τις συζητήσεις των ομάδων. Κάθε ομάδα θα έχει 5 λεπτά για να παρουσιάσει τις ιδέες της σε όλους, με σύντομη ανατροφοδότηση από την εισηγήτρια. 
▪  8:15-8:30 μμ - Διάλειμμα
▪  8:30-9:00 μμ - Η εισηγήτρια θα συνοψίσει τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, θα καλέσει τους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τις ερωτήσεις τους, και θα παρουσιάσει πηγές για την υποστήριξη του συνεχούς σχεδιασμού, της εξάσκησης, της επίλυσης προβλημάτων και των αξιολογήσεων των εκπαιδευομένων με τα θέματα του σεμιναρίου.
 


        2η Ημέρα (5 ώρες):
Η 2η ημέρα του σεμιναρίου θα επικεντρωθεί στις διαδικασίες ESDM για την έναρξη, την επέκταση και τον τερματισμό των από κοινού δραστηριοτήτων ρουτίνας που τα παιδιά μοιράζονται με άλλους, ενώ παράλληλα μαθαίνουν για τη διαδικασία του να κάνεις πράγματα μαζί με άλλους. Οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις στρατηγικές για τη συστηματική ένταξη των στόχων παρέμβασης των παιδιών στο πλήρες πλαίσιο των από κοινού δραστηριοτήτων ρουτίνας, με στόχο στην πάροδο του χρόνου να αυξηθεί το ρεπερτόριο των παιδιών σε ευέλικτες, προσαρμοστικές, γενικευμένες και κατάλληλες για την ηλικία δεξιότητες.


ΚΥΡΙΑΚΗ, 14 ΙΟΥΛΙΟΥ: 4:00-9:00μμ
  4:00-4:30μμ - Η εισηγήτρια θα ελέγξει αν οι εκπαιδευόμενοι έχουν απορίες, σχόλια ή ανατροφοδότηση από την 1η Ημέρα.
  4:30-5:15μμ - Η εισηγήτρια θα παρουσιάσει στρατηγικές και παραδείγματα σε βίντεο για το πώς διαφοροποιούμε ή προσθέτουμε θέματα με τα παιδιά για να υπάρχει συνεχής εμπλοκή, ενεργή μάθηση και κοινός ενθουσιασμός με τους κοινωνικούς συντρόφους (social partners).
  5:15-6:15μμ - Οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε ομάδες των 8 έως 10 ατόμων σε εικονικές αίθουσες zoom και θα έχουν 15 λεπτά για να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ιδέες παραλλαγής και ευκαιρίες μάθησης για διδασκαλία από έναν κατάλογο θεμάτων και δεξιοτήτων-στόχων, χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα σχεδιασμού που θα τους δοθεί, ενώ η εισηγήτρια θα επισκέπτεται εναλλάξ τις εικονικές αίθουσες για να ακούει τις συζητήσεις των ομάδων. Κάθε ομάδα θα έχει 5 λεπτά για να παρουσιάσει τις ιδέες της σε όλους, με σύντομη ανατροφοδότηση από την εισηγήτρια.
  6:15-6:30μμ - Διάλειμμα
  6:30-7:15μμ - Η εισηγήτρια θα παρουσιάσει στρατηγικές και παραδείγματα σε βίντεο για το πώς αρχίζουμε και τελειώνουμε δραστηριότητες με τα παιδιά, ώστε να βοηθήσουμε την κατανόηση, τη συμμετοχή, την ανεξαρτησία και τη συνεργασία τους με τους κοινωνικούς συντρόφους (social partners).
  7:15-8:15μμ - Οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε ομάδες των 8 έως 10 ατόμων σε εικονικές αίθουσες zoom και θα έχουν 15 λεπτά για να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ιδέες οργάνωσης ή λήξης και ευκαιρίες μάθησης για διδασκαλία από έναν κατάλογο θεμάτων και δεξιοτήτων-στόχων, χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα σχεδιασμού που θα τους δοθεί, ενώ η εισηγήτρια θα επισκέπτεται εναλλάξ τις εικονικές αίθουσες για να ακούει τις συζητήσεις των ομάδων. Κάθε ομάδα θα έχει 5 λεπτά για να παρουσιάσει τις ιδέες της σε όλους, με σύντομη ανατροφοδότηση από την εισηγήτρια.
  8:15-8:30μμ - Διάλειμμα
  8:30-9:00μμ - Η εισηγήτρια θα συνοψίσει τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν, θα καλέσει τους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τους προβληματισμούς και τις ερωτήσεις τους, και θα παρουσιάσει πηγές για την υποστήριξη του συνεχούς σχεδιασμού, της εξάσκησης, της επίλυσης προβλημάτων και των αξιολογήσεων των εκπαιδευομένων με τα θέματα του σεμιναρίου. Θα δοθεί ένας σύνδεσμος για ένα ερωτηματολόγιο (Google survey) για να δώσουν οι εκπαιδευόμενοι τα σχόλιά τους σχετικά με το περιεχόμενο του σεμιναρίου, τη διδασκαλία του μαθήματος και τη συνολική μαθησιακή εμπειρία.

Εκπαιδευτικές μονάδες: 9.0 Learning (Type-2) BACB CEU (ισχύει για άτομα που μένουν στις ακόλουθες εγκεκριμένες χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο)


 ✔ Το σεμινάριο απευθύνεται:
- σε επαγγελματίες και φοιτητές
• Λογοθεραπευτές
• Εργοθεραπευτές
• Παιδαγωγούς 
• Ειδικούς Παιδαγωγούς
• Ψυχολόγους
- σε γονείς
- σε κάθε ενδιαφερόμενο

➥ Δίδακτρα:
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, για να ενημερωθείτε σχετικά.


✔ Στο σεμινάριο θα χορηγηθεί:
📜 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης [στέλνεται με email]
📖 σημειώσεις σεμιναρίου [στέλνονται με email πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου]


✔ Πλατφόρμα μετάδοσης σεμιναρίου: zoom

✔ Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- PC / laptop / tablet
- Σύνδεση internet
- Προσωπικός λογαριασμός zoom (για δωρεάν εγγραφή επισκεφτείτε το zoom.us)
- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (χρήση ηχείων, μικροφώνου και κάμερας)

⇒ Οι πληροφορίες για τη σύνδεσή σας στο σεμινάριο θα σταλθούν μετά την εγγραφή σας σε αυτό.


❗ H προεγγραφή είναι απαραίτητη


❕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ❕ 
Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε
σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.

📞 6986180630
📧 edu@diepistimoniko.gr