Πρακτική εκπαίδευση στο τεστ αξιολόγησης DTVP-3

 Κλινική Εποπτεία σε περιστατικά των συμμετεχόντων 
σε ομαδική ή ατομική βάση, 
για την εφαρμογή του Τεστ Αξιολόγησης DTVP-3

📣 δια ζώσης σεμινάριο
📌Θεσσαλονίκη | 29 Ιανουαρίου 2023 | ώρες: 10:30 - 19:30


📍 Χώρος διεξαγωγής: γίνεται γνωστός στους συμμετέχοντες μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης της αίθουσας
✖ Αυστηρά περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων


💬 Εισηγητής:
Παναγιώτης Τζουβελέκης
Εργοθεραπευτής, MSc


Περιγραφή τεστ DTVP-3 (Developmental Test of Visual Perception)
Πρόκειται για ένα εύχρηστο τεστ οπτικής αντίληψης και οπτικοκινητικού  συντονισμού. Αξιολογεί την ικανότητα παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών στους τομείς της οπτικής αντίληψης: οπτικοκινητικό συντονισμό, αντιγραφή, διάκριση μορφής σε φόντο, οπτικό εγκλεισμό, μονιμότητα / σταθερότητα μορφής, διεργασιών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης.
   
Συγκεκριμένα, στις υποδοκιμασίες του τεστ αξιολογούνται τα εξής: 
  1. Οπτικοκινητικός συντονισμός. Ο εξεταζόμενος ολοκληρώνει με το μολύβι του απλές και σύνθετες διαδρομές από την αφετηρία στο τέρμα. 
  2. Αντιγραφή σχημάτων. Αντιγραφή διαφόρων σχημάτων – συμβόλων αυξανόμενης οπτικοκινητικής δυσκολίας σε ειδικό πλαίσιο
  3. Διάκριση εικόνας φόντου. Η αξιολόγηση της δυνατότητας να διακρίνει ο εξεταζόμενος σύμβολα – σχήματα που εμπλέκονται, δηλ. να αποσυνθέσει μια σύνθετη εικόνα στα επιμέρους συστατικά – σύμβολα. 
  4. Οπτικός εγκλεισμός (οπτική ολοκλήρωση). Η δυνατότητα που έχει ο εξεταζόμενος να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει το ημιτελές σχήμα που εξετάζει. 
  5. Σταθερότητα και διάρκεια φόρμας / μορφής. Η αναγνώριση των ίδιων σχημάτων – συμβόλων από τον εξεταζόμενο μολονότι έχουν διαφορετικό μέγεθος, προσανατολισμό, φόντο, ώστε να δυσκολεύεται η διάκριση. 


Περιεχόμενο πρακτικού σεμιναρίου:
Τι είναι τεστ και γιατί το χρειαζόμαστε
Οπτική αντίληψη – Γραφοκινητικές δεξιότητες. Απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη της γραφής. 
Αναφορά σε τεστ – δοκιμασίες οπτικοκινητικού συντονισμού, οπτικής αντίληψης που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των γραφοκινητικών δεξιοτήτων επηρεάζοντας τις δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης. 
Ιστορικό DTVP – DTVP-2
Παρουσίαση DTVP-2 
Δοκιμασίες προσανατολισμού στον χώρο, χωρικών σχέσεων, οπτικοκινητικής ταχύτητας του DTVP-2, οι οποίες δεν εμπεριέχονται στο DTVP-3 
Παρουσίαση DTVP-3 
Διαδικασία / συνθήκες χορήγησης τεστ
Παρουσίαση υλικού του DTVP-3:
- Εγχειρίδιο εξεταστή
- Βιβλίο εικόνων
- Φυλλάδιο εξεταζόμενου
- Φυλλάδιο εξεταστή
- Διαφανές πρότυπο για την ορθή βαθμολόγηση της αντιγραφής σχημάτων  
Παρουσίαση δοκιμασιών:
- Οπτικοκινητικός συντονισμός
- Αντιγραφή σχημάτων
- Διάκριση εικόνας φόντου
- Οπτική ολοκλήρωση
- Σταθερότητα και διάρκεια φόρμας /συμβόλου
Προσομοίωση εφαρμογής του τεστ  
Συζήτηση – Συμπεράσματα ✔ Το πρακτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
θεραπευτές, εκπαιδευτικούς και γονείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού στη Γραφή και την Ανάγνωση.


➖  Δίδακτρα:
 250€ [ειδική τιμή]

✔ Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται: 
📘 υλικό παρουσιάσεων σε έντυπη μορφή 
📜 βεβαίωση παρακολούθησης
☕ καφές και ελαφρύ γεύμα στα διαλείμματα❗ H προεγγραφή είναι απαραίτητη❕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ❕ 
Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε
σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.

📞 6986180630
📧 edu@diepistimoniko.gr