Διαδικασία εγγραφής - όροι σεμιναρίων


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ &
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ


ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος για να αιτηθεί τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε σεμινάριο του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου είναι απαραίτητο να δηλώσει τα στοιχεία του, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στο www.diepistimoniko.gr και επιλέγοντας το συγκεκριμένο σεμινάριο / σεμινάρια που επιθυμεί.

Η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής δεν αποτελεί δέσμευση του ενδιαφερόμενου για συμμετοχή στο σεμινάριο / webinar που ενδιαφέρεται, αλλά μόνο γνωστοποίηση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί του.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Αφού συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση, θα σας σταλθούν στο email που δηλώσατε οι πληροφορίες για το σεμινάριο που ενδιαφέρεστε και οι οδηγίες για την κράτηση της θέσης σας.

Σε περίπτωση που δε λάβετε απαντητικό / ενημερωτικό email εντός 5 εργάσιμων ημερών, παρακαλούμε καλέστε μας στο 6986180630, αφού πρώτα ελέγξετε και τα ανεπιθύμητα email σας.

Αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες που στάλθηκαν στο email σας και καταβάλετε τα οριζόμενα δίδακτρα του σεμιναρίου και αφού ενημερώσετε με email στο edu@diepistimoniko.gr σχετικά με την πληρωμή, θα σας αποσταλεί απαντητικό email για την επιβεβαίωση της πληρωμής σας. Το email αυτό στέλνεται ως απάντηση στην ενημέρωσή σας, αφ’ ότου γίνει η διασταύρωση της πληρωμής από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου. Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητες έως τρεις εργάσιμες ημέρες για να ολοκληρωθεί μία μεταφορά από τράπεζα διαφορετική της Alpha Bank. 

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής χωρίς πληρωμή των διδάκτρων σύμφωνα με τις αποσταλείσες οδηγίες δεν διασφαλίζει τη συμμετοχή στο σεμινάριο και την κράτηση θέσης. Για τη συμμετοχή σε σεμινάριο απαιτείται η εκ μέρους ενδιαφερομένου έγκυρη και ολοσχερής εξόφληση των διδάκτρων σε πλήρη συμμόρφωση με τις αποσταλείσες σε αυτόν οδηγίες.


ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σε περίπτωση που στο εκάστοτε σεμινάριο ορίζεται έκπτωση σε ομαδική εγγραφή, η ομάδα πρέπει να δηλωθεί μέχρι και επτά μέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Η δήλωση της ομάδας γίνεται με την αποστολή ενός email με τα ονόματα των μελών της στο edu@diepistimoniko.gr από ένα μέλος / εκπρόσωπο της ομάδας.
-Η παραπάνω δήλωση μπορεί να γίνει πριν ή μετά την κατάθεση των διδάκτρων, που είναι απαραίτητη για τη κράτηση της θέσης στο σεμινάριο.
-Προσθήκες συμμετεχόντων στην ομάδα, μετά τη δήλωση αυτής, δε γίνονται δεκτές.


ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΑΝΕΡΓΟΙ
Σε περίπτωση που στο εκάστοτε σεμινάριο ορίζεται έκπτωση σε προπτυχιακούς φοιτητές ή άνεργους, για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η μέσω email αποστολή αποδεικτικού φοιτητικής ιδιότητας του συμμετέχοντος ή αποδεικτικό ανεργίας αντιστοίχως μαζί με την ενημέρωση για την κατάθεση προκαταβολής / διδάκτρων, στο edu@diepistimoniko.gr. Τα παραπάνω αποδεικτικά πρέπει να είναι εν ισχύι τον μήνα διεξαγωγής της αναφερόμενης εκπαίδευσης. Η συνδρομή της φοιτητικής ιδιότητας ή της ιδιότητας του ανέργου δύναται να επανελεγχθεί από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου μία εβδομάδα πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 
Το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου δεν υποχρεούται να επιστρέψει εν όλω ή εν μέρει καταβληθέντα δίδακτρα, παρά μόνο*:
-σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από τους διοργανωτές
-σε περίπτωση που κλείσουν οι θέσεις του σεμιναρίου με άτομα που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιστρέφονται δίδακτρα.

Η επιστροφή των διδάκτρων γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη.

*Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων (ονομάτων) γίνονται δεκτές.


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η βεβαίωση παρακολούθησης αποστέλλεται στους συμμετέχοντες μετά το πέρας του webinar, εντός μίας εβδομάδας. Η αποστολή της βεβαίωσης γίνεται με email. Για τη χορήγησή της σε συμμετέχοντα προϋποτίθεται η ενεργός παρακολούθηση ολόκληρου του webinar από αυτόν.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Σε κάθε σεμινάριο χορηγείται στους συμμετέχοντες αποκλειστικά το υλικό που αναγράφεται στις πληροφορίες – περιεχόμενο του σεμιναρίου, όπως τις λαμβάνετε με το απαντητικό της υποβολής της αίτησής σας email. Σε κάποια σεμινάρια ίσως να μην προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού. Στις περιπτώσεις σεμιναρίων με διερμηνεία στα Ελληνικά το χορηγούμενο εκπαιδευτικό υλικό ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα.


ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος για τα δίδακτρα από τράπεζα διαφορετική της Alpha Bank (όπου τηρείται ο λογαριασμός του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου), επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου με τις προβλεπόμενες τραπεζικές προμήθειες. Πιο συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε τα έξοδα να βαρύνουν τον εντολέα. Τα έξοδα αυτά ορίζονται από την τράπεζά σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε τον επιμερισμό των εξόδων, τα τραπεζικά έξοδα από την Alpha Bank είναι 4€, τα οποία χρεώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου και με τα οποία επιβαρύνεστε επιπλέον των διδάκτρων σας.
Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε απευθυνθείτε στην υπηρεσία e-banking της τράπεζας σας.


ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ WEBINAR
Οι συμμετέχοντες των webinars ενημερώνονται μέχρι και μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή τους για τον τρόπο σύνδεσής τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης του webinar και για τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την παρακολούθηση του webinar.
Οι συμμετέχοντες στα webinars έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη διαδικασία σύνδεσης στην πλατφόρμα παρακολούθησης του webinar, φροντίζοντας οι ίδιοι για τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και για τη σύνδεση στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται απρόσκοπτα η παρακολούθηση του webinar.
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν καταφέρει να παρακολουθήσει το webinar, εξαιτίας δικής του υπαιτιότητας (πχ δυσκολία σύνδεσης στο internet, χαμηλή ανάλυση, προβλήματα με τον εξοπλισμό) δεν δικαιούται επιστροφή διδάκτρων.
Το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου δεν υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη στους συμμετέχοντες του webinar σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις του εξοπλισμού τους (π.χ. ρυθμίσεις ήχου).


ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Στην περίπτωση που στην περιγραφή του σεμιναρίου, στις προϋποθέσεις συμμετοχής, ορίζεται η χρήση οπτικοακουστικού εξοπλισμού (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα), τότε ο συμμετέχων στο webinar υποχρεούται να έχει σε λειτουργία την κάμερα και το μικρόφωνό του από την έναρξη μέχρι το τέλος εκάστης συνεδρίας του webinar. Επίσης, υποχρεούται να είναι ορατός στον ομιλητή του webinar ώστε να διασφαλίζεται η ενεργός εκ μέρους του παρακολούθηση. Σε περίπτωση μη ενεργού παρακολουθήσεως εκ μέρους του συμμετέχοντος, το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου δικαιούται να τον αποβάλει από το webinar.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΜΟΝΙΜΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος (π.χ. διακοπή ρεύματος, προβλήματα στη σύνδεση με το διαδίκτυο ή την ποιότητά της) κωλύοντος τη διεξαγωγή διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar), το ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥ δύναται να μεταθέσει κατά μισή ώρα την έναρξή του webinar, προκειμένου να επιλυθεί το σχετικό πρόβλημα. Προς τον σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναμένουν για αντίστοιχο χρονικό διάστημα την έναρξη του webinar.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μόνιμη αντικειμενική αδυναμία διεξαγωγής webinar για λόγους που δεν ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων περιστατικών ανωτέρας βίας (π.χ. λοιμού, σεισμού, ακραίων καιρικών φαινομένων, πολέμου, συρράξεων κλπ.) ή τεχνικών προβλημάτων (π.χ. διακοπή ρεύματος ή προβλήματα στη σύνδεση με το διαδίκτυο) το ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥ δύναται να μεταθέσει οριστικά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, κοινοποιώντας τον ακριβή νέο χρόνο διεξαγωγής του στους συμμετέχοντες.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Το περιεχόμενο του σεμιναρίου που προβάλλεται (εισήγηση, videos, παρουσίαση power point) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου και των εισηγητών των webinars.
Το υλικό του σεμιναρίου που αποστέλλεται στους συμμετέχοντες με ηλεκτρονική μορφή (πχ σημειώσεις, συνοδευτικό υλικό όπως φυλλάδια ή ασκήσεις) αφορά μόνο τον συμμετέχοντα αποτελεί επίσης πνευματική ιδιοκτησία του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου.
Δεν επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε φυσικό ή ηλεκτρονικό μέσο, αναπαραγωγή, διάθεση, διανομή και μετάδοση σε τρίτους, του προαναφερθέντος περιεχομένου και υλικού.
Δεν επιτρέπεται, επίσης, η με οποιονδήποτε τρόπο μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση, φωτογράφιση των webinars και η μετάδοση και ανάρτηση του υλικού αυτού σε οποιοδήποτε χώρο, στο διαδίκτυο, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ενδέχεται να λάβει χώρα φωτογράφηση των εργασιών και των συμμετεχόντων, καθώς και οπτικοακουστική καταγραφή αυτών σε σταθερό μέσο. Με τη συμμετοχή σας σε σεμινάριο αποδέχεσθε και συναινείτε στις ανωτέρω ενέργειες, καθώς και την εκ μέρους του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου δημόσια χρήση και αναπαραγωγή του σχετικού υλικού για εκπαιδευτικούς, διαφημιστικούς ή προωθητικούς των εργασιών του σκοπούς.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
Για τη συμμετοχή στα σεμινάρια εκδίδονται τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία παραστατικά παροχής υπηρεσιών προς έκαστο των συμμετεχόντων (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, απόδειξη παροχής υπηρεσιών για ιδιώτες) με βάση τους οικείους κανόνες τιμολόγησης. 
Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ο συμμετέχων οφείλει να αποστείλει στο edu@diepistimoniko.gr το αργότερο πέντε μέρες πριν από τη διεξαγωγή του σεμιναρίου τα στοιχεία τιμολόγησης, ειδάλλως για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο θα εκδίδεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών. 
Το παραστατικό που εκδίδεται αποστέλλεται σε κάθε περίπτωση στη δηλωθείσα από τον συμμετέχοντα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έτερη υποδειχθείσα από αυτόν, πριν την έκδοση του παραστατικού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν δεν υπάρξει αντίθετη ενημέρωση από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, η αποστολή των παραστατικών με email ολοκληρώνεται εντός μίας εβδομάδας από τη λήξη του σεμιναρίου.


ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
Με την κατάθεση των διδάκτρων του σεμιναρίου αποδέχεστε τους όρους, τις πληροφορίες και τη διαδικασία κράτησης της θέσης, όπως αυτά αναγράφονται στο παρόν κείμενο ή στο απαντητικό email για την κράτηση της θέσης σας, το οποίο σας έχει σταλεί.