Διαδικασία εγγραφής - όροι σεμιναρίων

 όροι


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ &
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος για να αιτηθεί τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε σεμινάριο του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου είναι απαραίτητο να δηλώσει τα στοιχεία του, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στο www.diepistimoniko.gr και επιλέγοντας το συγκεκριμένο σεμινάριο / σεμινάρια που επιθυμεί.

Σημείωση: Η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής δεν αποτελεί δέσμευση του ενδιαφερόμενου για συμμετοχή στο σεμινάριο που ενδιαφέρεται, αλλά μόνο γνωστοποίηση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί του.


ΕΓΓΡΑΦΗ
Αφού συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση, θα σας σταλθούν στο email που δηλώσατε οι πληροφορίες για το σεμινάριο που ενδιαφέρεστε και οι οδηγίες για την κράτηση της θέσης σας.
Σε περίπτωση που δε λάβετε απαντητικό / ενημερωτικό email εντός 5 εργάσιμων ημερών, παρακαλούμε καλέστε μας στο 6986180630, αφού πρώτα ελέγξετε και τα ανεπιθύμητα email σας.

Αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες και καταβάλετε την προκαταβολή του σεμιναρίου και αφού ενημερώσετε σχετικά με αυτή,  θα σας σταλθεί απαντητικό
email που θα επιβεβαιώνει την κατάθεση και την εγγραφή στο σεμινάριο.


ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σε περίπτωση που στο εκάστοτε σεμινάριο ορίζεται έκπτωση σε ομαδική εγγραφή, η ομάδα πρέπει να δηλωθεί μέχρι και μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Η δήλωση της ομάδας γίνεται με την αποστολή ενός email με  τα ονόματα των μελών της στο diepistimoniko.edu@gmail.com από ένα μέλος / εκπρόσωπο της ομάδας ή με την αναφορά των ονομάτων στα σχόλια της αίτησης.
- Η παραπάνω δήλωση μπορεί να γίνει πριν ή μετά την κατάθεση της προκαταβολής, που είναι απαραίτητη για τη κράτηση της θέσης στο σεμινάριο.
- Προσθήκες συμμετεχόντων στην ομάδα, μετά τη δήλωση αυτής, δε γίνονται δεκτές.


ΑΝΕΡΓΟΙ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Σε περίπτωση που στο εκάστοτε σεμινάριο ορίζεται έκπτωση σε ανέργους ή προπτυχιακούς φοιτητές, αυτή η ιδιότητα πρέπει να δηλωθεί εκ των προτέρων, κατά την αίτηση ή μέχρι και μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Την ημέρα του σεμιναρίου επιδεικνύεται το δελτίο ανεργίας ή το φοιτητικό πάσο αντίστοιχα.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Η προκαταβολή επιστρέφεται μόνο*:
- σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από τους διοργανωτές
- σε περίπτωση που κλείσουν οι θέσεις του σεμιναρίου με άτομα που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιστρέφονται προκαταβολές.

*Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων (ονομάτων) γίνονται δεκτές.


ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η εξόφληση της συμμετοχής σας στο σεμινάριο θα λαμβάνει χώρα κατά την ημέρα διεξαγωγής του, με την προσέλευσή σας σε αυτό.


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΥΛΙΚΟ
Στόχος του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Έτσι σεβόμενοι τους συμμετέχοντες και τους εισηγητές και αναλογιζόμενοι την ευθύνη μας, σας κάνουμε γνωστό πως βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων και ημερίδων δίνεται στον συμμετέχοντα μόνο όταν αυτός παρακολουθήσει ολόκληρη την εκπαιδευτική δράση.
Χορήγηση εκπαιδευτικού υλικού γίνεται μόνο όταν αυτό έχει ανακοινωθεί στην περιγραφή του αντίστοιχου σεμιναρίου.

*Το όνομα που αναγράφεται στη βεβαίωση παρακολούθησης είναι αυτό που δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής.
**Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης από τον συμμετέχοντα, είναι δυνατή η επανέκδοση της από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η υπογραφή της βεβαίωσης από τον εισηγητή του σεμιναρίου, ενώ για την επανέκδοση και την αποστολή της ισχύουν ειδικές χρεώσεις, οι οποίες γίνονται γνωστές μέσω email, μετά από επικοινωνία με το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου.


ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος για την προκαταβολή από τράπεζα διαφορετικής της Alpha Bank, επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου με τις προβλεπόμενες τραπεζικές προμήθειες. Αν δεν ξέρετε πώς ρυθμίζεται αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία e-banking της τράπεζάς σας.


ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Παρακαλείσθε να μην αγοράζετε μεταφορικά εισιτήρια (π.χ. αεροπορικά) και να μην κάνετε κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία στην πόλη διεξαγωγής του κάθε σεμιναρίου, πριν επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον αρμόδιο συνεργάτη του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου στο 6986180630, που θα σας επιβεβαιώσει τη διεξαγωγή ή μη του σεμιναρίου και την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας.


ΩΡΕΣ - ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ακριβείς ώρες διεξαγωγής του κάθε σεμιναρίου οριστικοποιούνται την τελευταία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του και λαμβάνετε σχετική ενημέρωση με email και sms για τις ώρες, αλλά και για τον χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου. Οι χώροι διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι κεντρικά ξενοδοχεία ή συνεδριακοί χώροι των πόλεων διεξαγωγής.


ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
Με την κατάθεση της προκαταβολής αποδέχεστε τους όρους, τις πληροφορίες και τη διαδικασία κράτησης της θέσης, όπως αυτά αναγράφονται στο παρόν κείμενο ή στο απαντητικό email για την κράτηση της θέσης σας, το οποίο σας έχει σταλεί.