Διαδικασία εγγραφής - όροι σεμιναρίων

 όροι


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ &
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος για να αιτηθεί τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε σεμινάριο του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου είναι απαραίτητο να δηλώσει τα στοιχεία του, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στο www.diepistimoniko.gr και επιλέγοντας το συγκεκριμένο σεμινάριο / σεμινάρια που επιθυμεί.

Σημείωση: Η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής δεν αποτελεί δέσμευση του ενδιαφερόμενου για συμμετοχή στο σεμινάριο που ενδιαφέρεται, αλλά μόνο γνωστοποίηση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί του.


ΕΓΓΡΑΦΗ
Αφού συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση, θα σας σταλθούν στο email που δηλώσατε οι πληροφορίες για το σεμινάριο που ενδιαφέρεστε και οι οδηγίες για την κράτηση της θέσης σας.
Σε περίπτωση που δε λάβετε απαντητικό / ενημερωτικό email εντός 5 εργάσιμων ημερών, παρακαλούμε καλέστε μας στο 6986180630, αφού πρώτα ελέγξετε και τα ανεπιθύμητα email σας.

Αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες και καταβάλετε την προκαταβολή του σεμιναρίου και αφού ενημερώσετε σχετικά με αυτή,  θα σας σταλθεί απαντητικό email που θα επιβεβαιώνει την κατάθεση και την εγγραφή στο σεμινάριο.


ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σε περίπτωση που στο εκάστοτε σεμινάριο ορίζεται έκπτωση σε ομαδική εγγραφή, η ομάδα πρέπει να δηλωθεί μέχρι και μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Η δήλωση της ομάδας γίνεται με την αποστολή ενός email με  τα ονόματα των μελών της στο diepistimoniko.edu@gmail.com από ένα μέλος / εκπρόσωπο της ομάδας.
- Η παραπάνω δήλωση μπορεί να γίνει πριν ή μετά την κατάθεση της προκαταβολής, που είναι απαραίτητη για τη κράτηση της θέσης στο σεμινάριο.
- Προσθήκες συμμετεχόντων στην ομάδα, μετά τη δήλωση αυτής, δε γίνονται δεκτές.


ΑΝΕΡΓΟΙ - ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Σε περίπτωση που στο εκάστοτε σεμινάριο ορίζεται έκπτωση σε ανέργους ή προπτυχιακούς φοιτητές, αυτή η ιδιότητα πρέπει να δηλωθεί εκ των προτέρων, κατά την αίτηση ή μέχρι και μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Την ημέρα του σεμιναρίου επιδεικνύεται το δελτίο ανεργίας ή το φοιτητικό πάσο αντίστοιχα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής βρίσκεται μετά το 4ο έτος σπουδών, η φοιτητική ιδιότητα αποδεικνύεται με τη βεβαίωση σπουδών.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Η προκαταβολή επιστρέφεται μόνο*:
- σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από τους διοργανωτές
- σε περίπτωση που κλείσουν οι θέσεις του σεμιναρίου με άτομα που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν επιστρέφονται προκαταβολές.

*Αντικαταστάσεις συμμετεχόντων (ονομάτων) γίνονται δεκτές.
  

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου θα απαιτηθεί πλήρης εξόφληση της συμμετοχής σας σε σεμινάριο με προκαταβολή, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εξόφληση αυτή λαμβάνει χώρα κατά την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου, με την προσέλευσή σας σε αυτό.
Η χρήση τραπεζικής (πιστωτικής ή χρεωστικής) κάρτας για την μέσω POS εξόφληση της συμμετοχής σας είναι εφικτή μόνον στις εγκαταστάσεις του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου (Κερκύρας 5, Ιωάννινα).


ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στόχος του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Έτσι σεβόμενοι τους συμμετέχοντες και τους εισηγητές και αναλογιζόμενοι την ευθύνη μας, σας κάνουμε γνωστό πως βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων και ημερίδων δίνεται στον συμμετέχοντα μόνο όταν αυτός παρακολουθήσει ολόκληρη την εκπαιδευτική δράση. Το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται στη βεβαίωση παρακολούθησης είναι αυτό που δηλώνεται στην αίτηση συμμετοχής.
*Σε περίπτωση απώλειας της βεβαίωσης από τον συμμετέχοντα, είναι δυνατή η επανέκδοση της από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η υπογραφή της βεβαίωσης από τον εισηγητή του σεμιναρίου, ενώ για την επανέκδοση και την αποστολή της ισχύουν ειδικές χρεώσεις, οι οποίες γίνονται γνωστές μέσω email, μετά από επικοινωνία με το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
Σε κάθε εκπαιδευτική δράση χορηγείται στους συμμετέχοντες αποκλειστικά το υλικό που αναγράφεται στις πληροφορίες – περιεχόμενο του σεμιναρίου, όπως τις λαμβάνετε με το απαντητικό της υποβολής της αίτησής σας email.


ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος για τα δίδακτρα από τράπεζα διαφορετικής της Alpha Bank όπου τηρείται ο λογαριασμός του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου, επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου με τις προβλεπόμενες τραπεζικές προμήθειες. Πιο συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε τα έξοδα να βαρύνουν τον εντολέα. Τα έξοδα αυτά ορίζονται από την τράπεζά σας. Σε περίπτωση που επιλέξετε τον επιμερισμό των εξόδων, τα τραπεζικά έξοδα από την Alpha Bank είναι 3€, τα οποία χρεώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου και με τα οποία επιβαρύνεστε επιπλέον των διδάκτρων σας.
Για οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε απευθυνθείτε στην υπηρεσία e-banking της τράπεζας σας.


ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ & ΚΡΑΤΗΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Παρακαλείσθε να μην αγοράζετε μεταφορικά εισιτήρια (π.χ. αεροπορικά) και να μην κάνετε κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία στην πόλη διεξαγωγής του κάθε σεμιναρίου, πριν επικοινωνήσετε με το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου για την επιβεβαίωση διεξαγωγής του σεμιναρίου. Μετά την επικοινωνία θα λάβετε γραπτώς στο email σας τη σχετική ενημέρωση.


ΧΩΡΟΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι χώροι διεξαγωγής και οι ακριβείς ώρες διεξαγωγής του κάθε σεμιναρίου οριστικοποιούνται την τελευταία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του και σας γίνονται γνωστοί με email και sms. Οι χώροι διεξαγωγής των σεμιναρίων είναι κεντρικά ξενοδοχεία ή συνεδριακοί χώροι των πόλεων διεξαγωγής.


ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων ενδέχεται να λάβει χώρα φωτογράφηση των εργασιών και των συμμετεχόντων, καθώς και οπτικοακουστική καταγραφή αυτών σε σταθερό μέσο. Με τη συμμετοχή σας σε σεμινάριο αποδέχεσθε και συναινείτε στις ανωτέρω ενέργειες, καθώς και την εκ μέρους του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου δημόσια χρήση και αναπαραγωγή του σχετικού υλικού για εκπαιδευτικούς, διαφημιστικούς ή προωθητικούς των εργασιών του σκοπούς.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
Κατά την προκαταβολή των διδάκτρων, στους συμμετέχοντες των σεμιναρίων εκδίδονται αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών σε ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες.
Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ο συμμετέχοντας είναι απαραίτητο να αποστέλλει στο diepistimoniko.edu@gmail.com τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη διεξαγωγή του σεμιναρίου  τα στοιχεία τιμολόγησης, ειδάλλως για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο θα εκδίδεται απόδειξη.


ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
Με την κατάθεση της προκαταβολής αποδέχεστε τους όρους, τις πληροφορίες και τη διαδικασία κράτησης της θέσης, όπως αυτά αναγράφονται στο παρόν κείμενο ή στο απαντητικό email για την κράτηση της θέσης σας, το οποίο σας έχει σταλεί.