Εργοθεραπεία


Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και την εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση σε όλους τους τομείς λειτουργικής ενασχόλησης, σε άτομα τα οποία παρουσιάζουν μειωμένη λειτουργικότητα, εξαιτίας σωματικών τραυματισμών, νευρολογικών διαταραχών, αισθητηριακών διαταραχών, Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών, αναπτυξιακών διαταραχών, ψυχοκοινωνικών διαταραχών, οργανικών συνδρόμων.

Σκοπός των εξειδικευμένων προγραμμάτων εργοθεραπείας είναι η βελτίωση το άτομο να φτάνει στο μέγιστο δυνατό της λειτουργικότητας και της αυτονομίας του σε όλους τους τομείς της ζωής του. Αυτό επιτυγχάνεται με:
•             Την εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση του ατόμου στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (μετακίνηση, ένδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή)
•             Την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (βλεμματική επαφή, προσαρμογή σε αλλαγές, κοινωνική ανταπόκριση και συνδιαλλαγή)
•             Την ανάπτυξη δεξιοτήτων αδρής και λεπτής κινητικότητας (έλεγχος στάσης σώματος, έλεγχος του εύρους κίνησης, οπτικοκινητικός συντονισμός, επιδεξιότητα και ακρίβεια των κινήσεων, κτλ)
•             Την ανάπτυξη αντιληπτικών και γνωστικών δεξιοτήτων (μνήμη, προσοχή/ συγκέντρωση, προσανατολισμός στο χώρο και τον χρόνο, κινητικός σχεδιασμός, επίλυση προβλημάτων, οπτική, απτική και ακουστική αντίληψη, κτλ)
•             Την ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων μάθησης
•             Την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού και ψυχαγωγίας
•             Την εκπαίδευση σε επαγγελματικές δεξιότητες.Π Λ Η ΡΟ Φ Ο Ρ Ι Ε Σ - Ρ Α Ν Τ Ε Β ΟΥ
Κερκύρας 5, Ιωάννινα
Τ. 2651067320 | Κ. 6986180630
E: diepistimoniko.kentro@gmail.com