Δυσφαγία Ενηλίκων: Νευρολογικοί και ογκολογικοί ασθενείς

 📣 δια ζώσης σεμινάριο
📌Αθήνα
📅 6-7 Απριλίου 2024
🕓 11:30 - 18:30

📍 Χώρος διεξαγωγής: γίνεται γνωστός στους συμμετέχοντες μια εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης της αίθουσας
✖ Αυστηρά περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων


🗣 Εισηγητές σεμιναρίου (κατά αλφαβητική σειρά):
- Ανθή Γκίκα (B.A., M.Sc.), Λογοπεδικός, Εξειδικευμένη στη Δυσφαγία
- Σόνια Τσίπη (M.Sc.), Λογοπεδικός, Εξειδικευμένη στη Δυσφαγία


✔ Σκοπός πρακτικού σεμιναρίου:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να:
 • εξοικειωθούν σε θέματα δυσφαγίας σε:
  - νευρολογικής αιτιολογίας ενήλικες
  - ογκολογικής αιτιολογίας ενήλικες
  - τραχειοτομημένους
  - post COVID αιτιολογίας ενήλικες
 • μπορούν να αξιολογήσουν τις διαταραχές με βάση την κλινική εκτίμηση, τη βιντεοακτινοσκόπηση και την ενδοσκόπηση κατάποσης
 • σχεδιάσουν το θεραπευτικό πλάνο, εφαρμόζοντας θεραπευτικές και αντισταθμιστικές τεχνικές


🎯  Εκπαιδευτικοί στόχοι σεμιναρίου:
Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να:
 • αποκτήσουν γνώση για τη φυσιολογία και τη νευροφυσιολογία της κατάποσης
 • αναγνωρίζουν τις διαταραχές στο στοματικό και στο φαρυγγικό στάδιο της κατάποσης
 • κατανοήσουν την παθοφυσιολογία της κατάποσης που συνδέεται με συγκεκριμένες νευρολογικές και άλλες παθήσεις στους ενήλικες
 • μπορούν να αξιολογήσουν κλινικά τη δυσφαγία
 • μπορούν να εκτιμούν την ανάγκη παραπομπής σε απεικονιστικές μεθόδους
 • αναγνωρίζουν τις πληροφορίες που παρέχει η ενδοσκόπηση κατάποσης και να τις αξιοποιήσουν ορθά, στην κλινική παρέμβαση 
 • μπορούν να προτείνουν και εφαρμόσουν τρόπους σίτισης και ενυδάτωσης με την εφαρμογή αντισταθμιστικών τεχνικών
 • μπορούν να σχεδιάσουν ένα θεραπευτικό πρόγραμμα με τις κατάλληλες τεχνικές αποκατάστασης


✔ Θεματικές Ενότητες σεμιναρίου:
 • Ανάλυση της φυσιολογίας και της νευροφυσιολογίας του στοματικού σταδίου και του φαρυγγικού σταδίου της κατάποσης
 • Αναγνώριση των διαταραχών της κατάποσης
 • Αναφορά στα αίτια  παρουσίας εισρόφησης πριν, κατά τη διάρκεια  και μετά την κατάποση (Ανάλυση και Ερμηνεία)
 • Κλινική Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση: ιστορικό, στοματοπροσωπικός έλεγχος, εκτίμηση κατάποσης
 • Βίντεο-Ακτινοσκόπηση της κατάποσης
 • Ενδοσκοπική Εκτίμηση της κατάποσης
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Θεραπευτικού Πλάνου: Θεραπευτικές και Αντισταθμιστικές Τεχνικές
 • Παθοφυσιολογία της Κατάποσης σε ενήλικες με Νευρολογικές και άλλες Παθήσεις: Μελέτες Περιπτώσεων με ενδοσκοπική αξιολόγηση
 • Κλινική ανάλυση πραγματικών περιστατικών με συνεντεύξεις και βιντεοσκοπήσεις ασθενών

👉 Εποπτεία/Παρακολούθηση περιστατικών
Μετά τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο έχετε τη δυνατότητα εποπτείας των περιστατικών από την κυρία Τσίπη και την κυρία Γκίκα!


✔ Το πρακτικό σεμινάριο απευθύνεται:
Σε φοιτητές και επαγγελματίες λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές και φροντιστές
 

➖ Δίδακτρα:
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, για να ενημερωθείτε σχετικά.


✔ Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται: 
📘 υλικό παρουσιάσεων σε έντυπη μορφή 
📜 βεβαίωση παρακολούθησης
☕ καφές και σνακ στα διαλείμματα


❗ H προεγγραφή είναι απαραίτητη❕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
❕ 
Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε
σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.

📞 6986180630
📧 edu@diepistimoniko.gr