Η εκμάθηση της Μουσικής Ανάγνωσης σε μαθητές με μαθησιακές -και μη- δυσκολίες με τη χρήση του βίντεο ως ψηφιακό εκπαιδευτικό εργαλείο
📣 live webinar
📅 Κυριακή, 20 Μαρτίου 2022
🕓 11:00 - 14:00
✖ Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων


💬 Εισηγητής:
Μάριος Σκαμνέλος, 
Μουσικοπαιδαγωγός, ΜΑ, PhD cand.

Περιγραφή σεμιναρίου:
Σε πολλές μουσικές παραδόσεις η μετάδοση της μουσικής, όπως αυτή στον δυτικό κόσμο στηρίζεται κυρίως σε ένα σύστημα συμβόλων που είναι καταγεγραμμένο στο χαρτί και αναπαριστά μια μελωδία (παρτιτούρα). Η παρτιτούρα, εξυπηρετεί τη μνήμη, είτε μακροπρόθεσμα, καθώς τα γραπτά διατηρούνται στο χρόνο και μπορούν να μεταδοθούν από γενιά σε γενιά, είτε βραχυπρόθεσμα, υπενθυμίζοντας στον μουσικό μια μελωδία με την οποία είχε ασχοληθεί άμεσα στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο και πολύπλοκο σύστημα, γεγονός που σημαίνει πως απαιτείται ειδική γνώση.
Στην τυπική μουσική εκπαίδευση, η κλασική μουσική σημειογραφία χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον ως ένα από τα βασικά εργαλεία αποτύπωσης της ύλης του μαθήματος και μάλιστα στις μέρες μας φαίνεται να χρησιμοποιείται και από τις προφορικές παραδόσεις, στηριζόμενες είτε στο κλασικό σύστημα με αυτούσιο ή συμβιβαστικό τρόπο, είτε σε εναλλακτικά συστήματα, για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. 
Ως εκπαιδευτικοί, οφείλουμε να προσανατολίσουμε κατάλληλα με αποτελεσματικές μεθόδους τους μαθητές ώστε να κατανοήσουν το σύστημα της μουσικής σημειογραφίας, με σκοπό να βελτιώσουν την αναγνωστική τους ικανότητα στη μουσική. Έχουμε χρέος ως εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουμε τη διδασκαλία ανάλογα με τις ικανότητες και τις δυσκολίες του εκάστοτε μαθητή, ώστε η εκμάθηση να γίνεται με ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο, ταυτόχρονα όμως οφείλουμε να αναζητήσουμε αποτελεσματικές πρακτικές που θα βοηθήσουν από κοινού όλους τους μαθητές (τον μέσο μαθητή, καθώς και τον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες π.χ. δυσλεξία, η διάσπαση προσοχής, φάσμα του αυτισμού κ.ά.), αποφεύγοντας την κατηγοριοποίηση ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, στοχεύοντας σε μία «ενιαία» τυπική εκπαίδευση σύμφωνα με τις αρχές της Συστημικής Προσέγγισης.
Εν κατακλείδι, η διδασκαλία ενός μουσικού οργάνου ή της μουσικής γενικότερα δεν απευθύνεται σε ορισμένους ανθρώπους, αλλά είναι δικαίωμα όλων όσων θέλουν να μάθουν μουσική.


Σκοπός σεμιναρίου:
Στις μέρες μας, εκτός από την γνώση στο διδακτικό αντικείμενο και την παιδαγωγική επάρκεια που όφειλαν να κατέχουν οι εκπαιδευτικοί όπως ίσχυε πρωτίστως, η γνώση της τεχνολογίας έχει και αυτή συμπληρωματικά λάβει θέση στις απαραίτητες γνώσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού. Σκοπός του σεμιναρίου, είναι να παρουσιάσει και να προτείνει τρόπους εκμάθησης της μουσικής ανάγνωσης που στηρίζονται 1) σε καθιερωμένους τρόπους, αλλά και 2) σε ψηφιακά εργαλεία, όπως αυτό του βίντεο, το οποίο αποτελεί έναν εναλλακτικό, πολύ-αισθητηριακό τρόπο διδασκαλίας της μουσικής ανάγνωσης με απώτερο στόχο την εκμάθηση της μουσικής. Οι τρόποι που θα παρουσιαστούν έχουν αντληθεί από επιστημονικές έρευνες και έχουν παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα σε μαθητές με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.


Στόχοι σεμιναρίου:
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
▶ Καθιερωμένους τυπικούς τρόπους εκμάθησης της μουσικής ανάγνωσης.
▶ Βασικά χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την ανάγνωση της παρτιτούρας.
▶ Πρακτικές διδασκαλίας της μουσικής με εκπαιδευτικό εργαλείο το βίντεο.
▶ Βασικά σημειολογικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την δημιουργία ψηφιακών επεξεργασμένων βίντεο και που αφορούν τη διδασκαλία της μουσικής.


✔ Το σεμινάριο απευθύνεται:
- σε επαγγελματίες και φοιτητές
• Μουσικούς / Εκπαιδευτικούς Μουσικής Αγωγής
• Παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας
• Παιδαγωγούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Ειδικούς Παιδαγωγούς
- σε γονείς
- σε κάθε ενδιαφερόμενο


➖ Δίδακτρα: 35€

✔ Στο σεμινάριο θα χορηγηθεί:
📜 Βεβαίωση παρακολούθησης [στέλνεται με email μετά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου]
📖 Σημειώσεις σεμιναρίου [στέλνονται με email μετά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου]. Αναλυτικά:
- παρουσίαση σεμιναρίου
- σχετική αρθρογραφία


✔ Πλατφόρμα μετάδοσης σεμιναρίου: zoom

✔ Προϋποθέσεις συμμετοχής:
- PC / laptop / tablet
- Σύνδεση internet
- Προσωπικός λογαριασμός zoom (για δωρεάν εγγραφή επισκεφτείτε το zoom.us)
- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (χρήση ηχείων, μικροφώνου και κάμερας)

⇒ Οι πληροφορίες για τη σύνδεσή σας στο σεμινάριο θα σταλθούν μετά την εγγραφή σας σε αυτό.


❗ H προεγγραφή είναι απαραίτητη


❕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ❕ 
Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε
σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.

📞 6986180630
📧 edu@diepistimoniko.gr