Κλίμακα σίτισης FOGO SCALE: Εκπαίδευση & ΠιστοποίησηΑξιολόγηση και αυτόματη εξαγωγή αποτελεσμάτων


📣 live webinar
📅 Κυριακή, 28 Μαΐου 2023
🕓 14:00 - 20:30
✖ Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων
 
 
🗣 Εισηγητές: 
- Αθανασία Φοφίκου, Εργοθεραπεύτρια
- Ιωάννης Γκόγκας, Λογοθεραπευτής
 

 Περιγραφή αξιολογητικού εργαλείου FOGO SCALE:
Η FOGO SCALE είναι μία στοματο-αισθητηριακή κλίμακα σίτισης, που στόχο έχει να ανιχνεύσει τις δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί στη σίτιση. Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο αξιολογητικό εργαλείο που παρέχει αριθμητικό αποτέλεσμα και αποτελείται από 3 κλίμακες, την FOGO 1 και FOGO 2, οι οποίες βαθμολογούνται και την FOGO 3, η οποία δεν βαθμολογείται αλλά δύναται να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά  για την ερμηνεία συμπεριφορών του παιδιού κατά τη σίτιση.
 
 
 Περιεχόμενο εκπαίδευσης:
Η εκπαίδευση στο αξιολογητικό εργαλείο FOGO SCALE εστιάζει στην ορθή χορήγηση της κλίμακας από τους θεραπευτές και ειδικούς και με τη χρήση της αξιολογούνται οι στοματο-προσωπικές δυσκολίες του παιδιού και οι δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας που δυσχεραίνουν την τυπική διαδικασία της σίτισης. Οι εκπαιδευόμενοι και πιστοποιημένοι χορηγητές θα αποκτήσουν τη δυνατότητα εύκολα, σύντομα και αυτόματα μέσω της ειδικής πλατφόρμας  να ελέγχουν την πρόοδο του παιδιού στον τομέα της σίτισης όταν παρουσιάζει δυσκολίες, να λαμβάνουν αυτοματοποιημένες κατευθύνσεις για τον καθορισμό της θεραπευτικής παρέμβασης, καθώς και να παρέχουν στον γονέα βαθμολογημένο διάγραμμα εντοπισμού του προφίλ σίτισης του παιδιού του.

▶ H δημιουργία της κλίμακας – Ανάπτυξη της έρευνας
▶ Θεωρητικό υπόβαθρο
▶ Κλίμακα FOGO SCALE και ερμηνεία αποτελεσμάτων
▶ Παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών περιστατικών (video) και χορήγηση της κλίμακας σε πραγματικά περιστατικά ανά ομάδες
 
 
🎯 Σκοπός αξιολογητικού εργαλείου FOGO SCALE
Βασικός σκοπός της FOGO SCALE είναι η ανίχνευση και σκιαγράφηση του προφίλ σίτισης του παιδιού, ο βαθμός δυσκολίας της σίτισης και η κατεύθυνση της θεραπευτικής παρέμβασης.
Προτείνεται για την ανίχνευση και σκιαγράφηση του προφίλ σίτισης τόσο σε παιδιά με δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας ή στοματο-προσωπικές δυσκολίες όσο και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης που εμφανίζουν ή υπάρχει υπόνοια ότι εμφανίζουν δυσκολίες στον τομέα της σίτισης.
 
 
 Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
▶ Εργοθεραπευτές
▶ Λογοθεραπευτές
▶ Παιδιάτρους/ Αναπτυξιολόγους Παιδιάτρους

➥ Δίδακτρα:
Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής, για να ενημερωθείτε σχετικά.
 
 
  Στους συμμετέχοντες της εκπαίδευσης χορηγείται:
▶ Η κλίμακα 
(FOGO SCALE 1, 2, 3) και το γενικό ιστορικό (ιατρικό και διατροφής) - σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).
▶ Υλικό μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή (pdf).
▶ Η άδεια χρήσης η οποία δίνει στους πιστοποιημένους χορηγητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν είτε την έντυπη, είτε την ηλεκτρονική μορφή της κλίμακας.
▶ Ελεύθερη πρόσβαση για όσες φορές επιθυμεί ο θεραπευτής στην online εφαρμογή για υπολογισμό, λήψη αυτοματοποιημένου αποτελέσματος και αποθήκευση των αποτελεσμάτων.
▶ Προτάσεις που προκύπτουν αυτόματα από την πλατφόρμα, για την οργάνωση του θεραπευτικού πλάνου και την έναρξη της θεραπευτικής παρέμβασης, βάσει του προφίλ σίτισης του παιδιού.
▶ Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης FOGO
 
 
Πλατφόρμα μετάδοσης σεμιναρίου: zoom
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
PC / laptop / tablet
- Σύνδεση internet
- Προσωπικός λογαριασμός zoom (για δωρεάν εγγραφή επισκεφτείτε το zoom.us)
- Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (χρήση ηχείων, μικροφώνου και κάμερας)
 
⇒ Οι πληροφορίες για τη σύνδεσή σας στο σεμινάριο θα σταλθούν μετά την εγγραφή σας σε αυτό.
 
 ❗ H προεγγραφή είναι απαραίτητη❕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ❕ 
Συμπληρώστε ΕΔΩ την αίτηση συμμετοχής για να ενημερωθείτε
σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σας στο σεμινάριο.

📞 6986180630
📧 edu@diepistimoniko.gr