Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου: Προσεχή σεμινάρια στην Κύπρο