Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου: Προσεχή σεμινάρια στον Βόλο