Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου: Προσεχή σεμινάρια στον Βόλο

Προσεχή σεμινάρια στον Βόλο


Σύντομα θα ανακοινωθούν τα προσεχή σεμινάρια του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου που θα διεξαχθούν στον Βόλο!