Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου: Προσεχή σεμινάρια στα Ιωάννινα